YAĞLI BACA TEMİZLEME

Yağlı Baca Temizleme

Yağlı Baca Kanalları Temizliği

Tüm binalarda, restaurantlarda, yemek üretim şirketlerinde mutfak bacaları yağlı kanal olarak işlev görür. Davlumbazın çektiği yağ ve buhar bu kanallarda öbek öbek ayrılmış kütleler halini alırlar. Temizlik şirketleri tarafından öncelikle bu kanalların iç yüzeyleri, geniş açılı bir kamera sayesinde gözlemlenir. Bu gözlemleme sonunda tüm yağlı kısımlar, kurum bağlamış alanlar, çökük ve kırık bölgeler teşhis edilir. Varsa, dış etkenli yabancı atıklar da bu sayede saptanmış olur. Tüm sağlanan bilgiler ışığında nasıl bir temizlik işleminin gerçekleştirimesi gerektiği konusunda bir yol haritası çıkaran yetkin firmamız, en doğru adımları bu plan doğrultusunda atmaktadır. Yağlı kanallar mekan içlerine yaydıkları kötü koku, gaz, duman, yağ buharı gibi maddelerle hem gıdaların kimyasında bozulmalara neden olurlar hem de çevredeki temiz hava katmanlarının daralmasına sebebiyet verirler. Fakat yağlı kanallar söz konusu olduğunda, başka türlü tehlikeler de gündeme gelebilir. Ocak ve ızgaralardan yükselen alev parçacıkları gözle tespit edilemez. Bu alevler, yanıcı yağ kütlelerini barındırna kanallara kadar yükselip; burada bir yangın ve patlama gibi durumlara neden olurlar. Yağlı baca temizleme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca onaylıi eğitimli ve izinli kuruluşlar tarafından sağlanır. Yüzeylerdeki yapışkan yağ öbeklerinin çözünmesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından tahlil edilmiş ve onaylanmış ürünler kullanılır. 

Yağlı Kanal Temizliği Firması

Yağlı baca temizleme, pişirme sıklığıyla doğru orantılı bir seviyede kirlenebilir. Bu kirli katmanlar, mekanların sürekli olarak kötü bir kokuya teslim olmasına ve insanların sağlığını etkileyecek kirli hava salınımına neden olurlar. İtfaiye baca temizlik raporu almamış kurum ve işletme sahipleri bu sorundan kaynaklanacak tüm can ve mal kaybı durumlarında ağır tazminatlara maruz kalırlar. Bu yüzden hem kendi sağlığınız ve bütçeniz hem de çevre dokuların ve insanların can güvenliği açısından en kısa sğrede hizmet alımını gerçekleştirin ve bu zorunlu bakım uygulamasını yerine getirdiğinizi kanıtlayan raporu elde edin.

Yağlı Baca Temizli Yöntemleri

Yağlı baca temizleme yöntemleri söz konusu olduğunda en birincil adım, müdahale kapaklarıdır. Yönergeler ışığında belirlenen ve açılan bu müdahale kapakları temizlik faaliyetinin en önemli aşamasıdır. Dumanı ve yağı kanala aktaran davlumbaz sisteminin tam teşkilatlı bir konuma getirilmesi, kanal içinde fonksiyonel bir yapısı olan fanların ve motorların yenilenmesi bu sürecin diğer aşamalarını temsil etmektedir. hayatî risklerin vuku bulma oranı temizlenmeyen bacalarda oldukça yüksektir. Bu tip ihmaller hem sahip olunan yapı ögelerini etkiler hem de çevre yapılara zarar verebilir. Geciktirmeden bu zorunluluğu yerine getirmeli, hiçbir şekilde çevre dokulara zarar verilmemelidir.