MUTFAK BACA TEMİZLİĞİ

Mutfak Baca Temizliği Önemi

Mutfaklarda kullanılan pişirme sistemleri bir baca ve yağlı kanala ihtiyaç duyar. Pişen yemeklerden yükselen yağ buharı, duman ve benzer atık maddelerin dışarıya tahliyesi önem teşkil eder. Hem çevreye yayılacak kötü koku ve duman gibi oluşumların engellenmesi hem de yemeklerin üzerine  zararlı kimyasalların bulaşmaması adına gereklidir. Yemek pişirlen cihazlar ve bu cihazları tamamlayıcı olarak işlev gösteren baca kanalları belli bir sistem içinde çalışırlar. Bu sistemi meydana getiren her bir parça temiz, bakımlı ve işlevsel niteliği standartlara uygun bir şekilde sabit kılınmalıdır. İçlerinden bir tanesinin bile eksik bir fonksiyona sahip olması, sistemin bütünsel olarak olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Ocak ya da ızgara gibi cihazların üzerinde bir davmlumbaz ve aspiratör bulunur. Bunlar kirli hava ve atık yağ buharı tahliyesinde öncül sistemlerdir. Burada tutulan yağ buharı ve duman filtrelenerek baca kanallarına aktarılır. Bu kanallar vasıtasıyla da atmosfere gönderilir. Yanıcı gaz ve maddelerden çıkan ya da pişirilen yemeklerden hava moleküllerine katılan tüm atık maddeler bir miktar filtreleme yoluyla dışarıya aktarılmalıdır. Aksi takdirde mekanlardan sterilize edilen bu zararlı atıklar, çevresel duyarlılığa negatif etki edecek şekilde açık alanlara gönderilmiş olur. İnsan sağlığı, çevre temizliği, tabiata karşı duyarlılık gibi kavramların tümevarım ilkesiyle ön plana alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, tüm baca ve kanal sistemleri her bir bina için gerekli sistemler arasında yer alır. Mutfak baca temizliği bu sayılan kavramların reel yaşamda karşılığını bulabilmesi adına da önem teşkil eder. 

Mutfak Bacaları Nedir? Nasıl Temizlenir?

Mutfak baca temizliği, yağlı kanal sisteminde yer alan tüm yüzey ve ek aparatların temizlenerek eski işlevine kavuşturulması anlamını taşır. Kir miktarına bağlı olarak bazı kimyasallar ile temizlik faaliyeti gerçekleştirilir. Bu kimyasallar, yetkin personellerin analizleri neticesinde saptanan bilgiler ışığında uygulanır. Örneğin, yoğun kir ve yağ katmanları ihtiva eden kanallarda 1'e 1 oranında konsantre halinde kullanılan kimyasallar mevcuttur. Öncelikle yüzeylere ve baca iç cidarlarına köpük püskürten cihazlarla müdahale edilir. Bundan sonra; spatula, tel fırça, sünger yardımıyla köpürtülmüş yüzeyler temizlenir. Fakat yağlı kanal temizliği bu kadarla sınırlı değildir. Bahsedilen uygulamalar haricinde vakumlama ve su basınç makineleri ile uygulama yapılması da gereklidir. Vakumlama cihazları, içerideki tüm atıkları çekme gücünü gösteren endüstri tipi elektrikli süpürgelerdir. Bu süpürgeler, efv tipi temizlik süpürgelerinden daha mukavemetli bir motor gücüne ve ek aparatlara sahiptir. Kullanımı, ancak yetkin kurum çalışanları ile sağlanabilir. Bu doğrultuda firmamızın eğitimli personel ağından faydalanabilirsiniz.

Mutfak Bacalarında Kimyasal Kullanımı

Mutfak bacası temizleme katmanlaşmış, ziftleşmiş ve kalın birikintiler halini almış yağlı yüzeylere etkin formüllerin uygulanmasını gerekli kılar. Bu formüller Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından, insana ve çevreye zarar vermemesi yönünde onaylanmış ürünler olmalıdır. Merdiven altı ve kaçak temizlik şirketlerinin kullandığı, 3. sınıf kimyasal ürünleri hem cilde hem de nefes yollarına tahripkar bit nitelik taşır. Uzun ve kısa vadede birçok sağlık sorununu meydana getirir. Bu yüzden hem bahsi geçen resmi kuruluşlar tarafından onaydan geçmiş hem de üretim programları arasında yer alan en kaliteli ürünlerin kullanımı hayatî bir mahiyet taşır. Baca kanallarına uygulanacak kimyasallar konsantre halde kullanılabilir. Bundan başka yüze 50 civarında bir seyreltme / sulandırma planı da uygulanabilir. Tüm bu tercihler, yetkili bireyler tarafından bacanın vaziyet planına göre planlanabilmektedir.