MERKEZİ SİSTEM BACA TEMİZLEME

Merkezi Sistem Baca Temizleme

Merkezi Sistem Baca Temizleme Nedir?

Siteler, büyük yapılar, çoklu konutlar, iş yerleri ve kurumlar ısıtma sisteminde daha ekonomik ve daha pratik olması bakımından merkezi sistemleri tercih etmektedir. Bu sistemler diğer ısıtnma tertibatlarına nazaran daha çok alanı daha az yakıt ve enerji kullanımı ile çalışırlar. Bu sistemlerin bağlı bulunduğu baca kanalları, çoklu kullanım sonrasında tıkanmalara maruz kalabilir. Kurum, yağ ve benzeri atıklarla yüzeysel tabakalar git-gide büyüyerek baca kanallarının çevresel genişliğini daraltmakta ve kirli hava geçişi sekteye uğramaktadır. Bunun sonucunda iç mekanlardaki temiz hava varlığı da etkilenecek ve insan sağlığı bozulacaktır. Tüm baca sistemlerinde olduğu gibi, merkezi sistem baca temizleme işlemi de zorunlu ve yasal bir uygulamadır. Uzun yıllardır sektörde hizmet veren firmamız, çoklu yapılanmaların ısıtma sistemlerine dahil baca kanallarının temizliğinde de oldukça yetkin ve donanımlı bir firma olarak dikkat çekmektedir. 

Merkezi Sistem Baca Kanal Temizliği

Merkezi sistem baca temizleme, çok katlı ve birçok ikamet alanının var olduğu yapılanmaların, ısıtma ihtiyacını karşılayan sistemlere ait bacaların temizlenmesi işlemidir. Bu bacaların zamanında ve yeterli bir müdahale ile temizlenmemesi birçok kişinin kirli hava kütlelerine maruz kalmasını sağlayacaktır. Bu yüzden herhangi bir yangın, zehirlenme, kötü koku gibi sorunların önüne geçmede bazı yasal yönergeler ışık tutmaktadır. Bu sistemlerin yıl içerisinde en az 2 defa temizletilmesi zorunludur. Kullanıma ve oluşan arızalara göre daha sık olabilir fakat daha az olması cezai yaptırımları beraberinde getirecektir. 

Merkezi Sistem Baca Temizlik Servisi

Merkezi sistem baca temizlik işlemlerinin yasal bir süreç olması, bu faaliyeti yerine getirecek firmaların da yasal koşullara bağlanmasına neden olmuştur. Bu bağlamda İtfaiye Daire Başkanlığınca verilen izin belgeleri yol gösterici olacaktır. Sizler de baca temizlik hizmeti arayışındaysanız, yapmanız gereken ilk şey, çalışacağınız firmanın yetkin bir kuruluş olup olmadığıdır. Bu yetkin kurumlar, işlem sonunda İGDAŞ onaylı bir rapor verme yetkisini de taşırlar. Ayrıca baca kanallarında var olan herhangi bir çökme, yıpranma veya motda bozuluk teşhis edilmesi halinde, müdahale yetkisine de sahiptir.