BACA TEMİZLEYİCİSİ

Baca Temizlik Programları

İnsanların temiz koşullarda ve can güvenliğinin sağlandığı mekanlarda ikamet etme ve mesai harcama hakları bulunmaktadır. Bu insani haklar ihlal edilemez ve göz ardı edilemez bir mahiyete sahiptir. İşte bu bağlamda her türlü temizlik ve hijyen programları belli bir rutine bağlanmalı, yasal yönergeler takip edilerek hasarsız ve etkin bir çözüm hayata geçirilmelidir. Baca temizleyicisi hem bu işlemi sağlayan profesyonel bir ekip hem de bu ekibin sahip olduğu teknik donanımı karşılayan bir kavramdır. Bu bağlamda kurumumuz, her türlü yetkinliği bünyesinde barındıran bir yapılanma göstermektedir. Bacaların temizliği diğer tüm temizlik ve bakım faaliyetlerine kıyasla çok daha büyük bir önem içerir. Bunun nedeni ise, tıkalı bir bacanın neden olabileceği büyük çaplı olaylardır. Bunlara örnek olarak;  yangın, zehirlenme ve çevre kirliliği gibi olgular örnek verilebilir. Burada bahsi geçen yangın, tüm çevre dokulara ve bu yapılarda yer alan canlı organizmaya hasar verecek kadar hızlı ve büyük bir kıvama erişebilmektedir. Bunun birçok örneği ülkemizde yaşanmış ve bu sebeple yetkili birimler bu faaliyetleri yasalarla sabitleştirmiştir. 

Baca Temizlik Ekipmanları

Baca temizleyicisi ve bacaların bakım programlarını sağlayan resmi bir kuruluş olarak, sizlere sektörde yer alan son trendeleri ve teknolojinin imkan tanıdığı en üst düzey teknik donanımı temin etmeyi vaat etmektedir. Bu hususiyetler eşliğinde, profesyonel ve tam randımanlı bir baca temizlik sürecini meydana getirmekteyiz. Bacalara müdahale ederken, öncelikle bu yapısal kurgunun ihtiyaç duyduğu ekipmanı temin etmekteyiz. Tüm kimyasal ürünler, fırçalar, vakumlu cihazlar, köpürtme çözümleri ve diğer aparatlarla, talep edilen gün ve saatte hizmet sağlayan şirketimiz bu yönde sağladığı tüm hizmetleri bütçelere dost bir anlayışla meydana getirmektedir. İşlemlerimiz ilgili birimlerin baca denetim ekipleri tarafından kontrol edilmekte olup, akredite raporu ve baca temizlik raporu verme yetkisiyle hizmet sağlamaktayız. Bu raporları temin ederek hem İGDAŞ tabanlı resmi işlemleri sağlayabilir hem de tıkalı bacaların yaratacağı olumsuz sonuçları engellemiş olursunuz.

Baca Temizleyici Şirketler

Baca temizleyicisi ancak yetkili kurumların ekip üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca bu yönde kullanılan cihazlar ve malzemeler de Sağlık Bakanlığının onay verdiği üretimlerden tercih edilmelidir. Bu ön görülen kavramlar sağlandığı takdirde güvenlikli ve sonuç odaklı bir bakım süreci hayata geçirilmiş olur. İstanbul Baca Temizleme şirketimiz, sizleri son derece kaliteli bir hizmet alımına davet etmektedir. 7/24 ve her mevsim baca temizlik hizmetleri için, bize ulaşın..!

İGDAŞ BACA RAPORU

igsas baca raporu

İgdaş Baca Raporu Nedir?

Yasal yönetmeliklerle düzenlenmiş işlemler resmî belgelerle ibraz edilebilmektedir. Bazı resmî prosedürlerin yerine getirilmesinde de bu belgeler talep edilecek ve sağlandığı takdirde istenilen işlemler yerine getirilecektir. Doğalgaz açma-kapama, abonelik işlemleri, sözleşme yenileme, ilk kullanım ve benzeri durumlarda İGDAŞ'ın talep ettiği raporu da igdaş baca raporu olarak adlandırılmaktadır. Bu raporun alınabilmesinde bazı lüzumlu ve zaruri işlemler mevcuttur. Genel anlamda baca kanallarının işlevselliği yönünde bazı adımların atılması amacına yönelik bu programın detayları şu şekilde olmaktadır:

  • Bacaların yasal standartlara uygun olarak imal ve montaj yapılıpı yapılmadığı kontrol edilir.
  • Bacanın bütünsel iskeletinde ve yüzeylerde bir hasar olup olmadığı kontrol edilir.
  • Gerekli onarımlar ve yenileme işlemleri sağlanır.
  • Baca motoru ve fanların fonksiyonel durumu incelenir.
  • Baca kanallarında tıkanıklık gibi bir durum varsa giderilir.
  • Bacanın genel temizliği yapılarak kullanıma hazır hale getirilir. 

İgdaş Baca Raporu Nereden Alınır?

İgdaş baca raporu yasal ve resmi bir belgedir. İGDAŞ tarafından onaylanmamış hiçbir belgenin yasal bir geçerliliği bulunmaz. Bu belge, yıkarıda bahsi geçen adımların atılması sonucu müşterilere sağlanır. İtfaiye birimleri bacaların temizliği hususunda kesin yargıları yayınladıktan sonra, bu işemleri ancak kendi seçtiği nitelikli firmalarca sağlanabileceğini de beyannameye eklemiştir. Bu doğrultuda, bacaların her türlü gereksinimi ancak yetkili firmalar tarafından meydana getirilebilmektedir. Bu yoldan hareketle, igdaş baca raporu da ancak bu firmalar tarafından sağlanabilir. Firmalardan temin edeceğiniz temizlik ve bakım hizmetleri sonunda onaylı raporunuzu talep edebilirsiniz. 

İgdaş Baca Raporu Veren Firmalar

İgdaş baca raporu veren bir firma arayışı içindeyseniz, doğru adrestesiniz. Kurumumuz itfaiyeden yetki belgesini almış seçkin firmalar arasında yer almaktadır. Sağladığı tüm hizmet kollarını yasal olarak izinli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Kurum personellerimiz itfaiyenin uzman birimlerinden baca temizliği hakkında tüm bilgi ve teorik uygulama eğitimlerini tamamlamıştır. Bu raporu almamak hem bazı işlemlerin sağlanmasında rötara neden olacak hem de denetim sırasında birtakım cezai işlemler gündeme gelecektir. Ayrıca patlama, yangın ve zehirlenme vakalarından sorumlu olmamak adına da igdaş baca raporu almanız oldukça büyük bir ehemmiyet ihtiva eder. Kurumumuzla dilediğiniz zaman, hizmet planları hakkında bilgi almak için irtibat sağlayabilirsiniz. 

ŞÖMİNE BACA TEMİZLEME

şömine baca temizleme

Şömine Baca Temizleme Nedir?

Bazı konutlarda, otellerde, dağ evlerinde ve modern mimarînin yer aldığı bina yapılanmalarında egzantrik ısıtma sistemlerinden biri şöminedir. Katı yakıt şömineler olduğu gibi, gaz ve likit yakıt ile çalışan şömine kurgulamaları da mevcuttur. Binaların özel tercihlerinde yer alan bu ayrıntılar, baca temizlik faaliyetlerinin de yönünü belirler. Yakıt türü ne olursa şöminelerin atık hava kitlelerini dış alanlara aktaracak bir baca kanalına ihtiyacı olacaktır. Kullanımdaki sıklığa ve baca kanallarının işlevsel niteliğine bağlı olarak temizlik süreçleri de farklılık gösterebilir. Burada önemli olan, yönetmelikte yer alan süreçler dahilinde yasal yollarla şömine baca temizleme hizmet alımını sağlamak ve akabinde verilecek onalı raporu almak olmalıdır. Baca kanalları kirli atık taşıma görevini görürler. Bu nedenle bir müddet sonra taşıdıkları bu kimyevi maddelerin meydana getirdiği tıkanıklıklar meydana gelebilir. Bunlar temizlenmezse şömineler de sağlıklı bir şekilde yanamazlar

Şömine Bacaları Nasıl Temizlenir?

Şömine baca temizliği, tüm baca kanalları gibi bazı temizlik programlarına ihtiyaç duyar. İç kanallara ulaşmada gerekli bazı ekipmanlar bulunmaktadır. Bunlar da ancak profesyonel temizlik şirketleri tarafıdan doğru bir şekilde uygulama alanı bulabilir. Baca kanalları tıkandığı takdirde zehirlenme ve baca yangınlarına neden olurlar. Bu yüzden düzgün aralıklarla temizletilmesi yasal olarak bir zorunluluktur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kullanılıcar, meyadna gelebilecek her türlü can ve mal kaybından bizzat sorumlu olacaktır. Binaların yangından korunması hasebiyle meydana getirilken yasal yönetmelikte yer alan hususi maddelere uygun bir şekilde baca kanallarınızı temizletmek için yetkili firmamızdan hizmet alımını gerçekleştirebilirsiniz. 

Şömine Baca Temizlik Hizmetleri

Şömine baca temizlik hizmetleri, detaylı ve ciddi bir uygulamadır. Bu hizmet, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yetki belgesi verilmeye hak görülmüş şirketler aracılığıyla sağlanabilir. Baca temizlik ücretleri, ücretsiz keşif, kampanyalar, baca temizlik yönetmeliğ ve benzeri detaylar hakkında bilgi almak ve randevu talep etmek için firmamız yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz. Şirketimiz 7/24 sizlerden gelen taleplere açıktır. Unutmayın; bacaları zamanında temizletmezseniz çok büyük sorunların meyana gelmesine neden olursunuz. Uygun fiyatlarla baca temizliği yapan şirketimiz, sizin için tüm önlemleri alarak bu süreci güvenilir bir ortamda hayata geçirmektedir. 

MUTFAK BACA TEMİZLİĞİ

Mutfak Baca Temizliği Önemi

Mutfaklarda kullanılan pişirme sistemleri bir baca ve yağlı kanala ihtiyaç duyar. Pişen yemeklerden yükselen yağ buharı, duman ve benzer atık maddelerin dışarıya tahliyesi önem teşkil eder. Hem çevreye yayılacak kötü koku ve duman gibi oluşumların engellenmesi hem de yemeklerin üzerine  zararlı kimyasalların bulaşmaması adına gereklidir. Yemek pişirlen cihazlar ve bu cihazları tamamlayıcı olarak işlev gösteren baca kanalları belli bir sistem içinde çalışırlar. Bu sistemi meydana getiren her bir parça temiz, bakımlı ve işlevsel niteliği standartlara uygun bir şekilde sabit kılınmalıdır. İçlerinden bir tanesinin bile eksik bir fonksiyona sahip olması, sistemin bütünsel olarak olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Ocak ya da ızgara gibi cihazların üzerinde bir davmlumbaz ve aspiratör bulunur. Bunlar kirli hava ve atık yağ buharı tahliyesinde öncül sistemlerdir. Burada tutulan yağ buharı ve duman filtrelenerek baca kanallarına aktarılır. Bu kanallar vasıtasıyla da atmosfere gönderilir. Yanıcı gaz ve maddelerden çıkan ya da pişirilen yemeklerden hava moleküllerine katılan tüm atık maddeler bir miktar filtreleme yoluyla dışarıya aktarılmalıdır. Aksi takdirde mekanlardan sterilize edilen bu zararlı atıklar, çevresel duyarlılığa negatif etki edecek şekilde açık alanlara gönderilmiş olur. İnsan sağlığı, çevre temizliği, tabiata karşı duyarlılık gibi kavramların tümevarım ilkesiyle ön plana alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, tüm baca ve kanal sistemleri her bir bina için gerekli sistemler arasında yer alır. Mutfak baca temizliği bu sayılan kavramların reel yaşamda karşılığını bulabilmesi adına da önem teşkil eder. 

Mutfak Bacaları Nedir? Nasıl Temizlenir?

Mutfak baca temizliği, yağlı kanal sisteminde yer alan tüm yüzey ve ek aparatların temizlenerek eski işlevine kavuşturulması anlamını taşır. Kir miktarına bağlı olarak bazı kimyasallar ile temizlik faaliyeti gerçekleştirilir. Bu kimyasallar, yetkin personellerin analizleri neticesinde saptanan bilgiler ışığında uygulanır. Örneğin, yoğun kir ve yağ katmanları ihtiva eden kanallarda 1'e 1 oranında konsantre halinde kullanılan kimyasallar mevcuttur. Öncelikle yüzeylere ve baca iç cidarlarına köpük püskürten cihazlarla müdahale edilir. Bundan sonra; spatula, tel fırça, sünger yardımıyla köpürtülmüş yüzeyler temizlenir. Fakat yağlı kanal temizliği bu kadarla sınırlı değildir. Bahsedilen uygulamalar haricinde vakumlama ve su basınç makineleri ile uygulama yapılması da gereklidir. Vakumlama cihazları, içerideki tüm atıkları çekme gücünü gösteren endüstri tipi elektrikli süpürgelerdir. Bu süpürgeler, efv tipi temizlik süpürgelerinden daha mukavemetli bir motor gücüne ve ek aparatlara sahiptir. Kullanımı, ancak yetkin kurum çalışanları ile sağlanabilir. Bu doğrultuda firmamızın eğitimli personel ağından faydalanabilirsiniz.

Mutfak Bacalarında Kimyasal Kullanımı

Mutfak bacası temizleme katmanlaşmış, ziftleşmiş ve kalın birikintiler halini almış yağlı yüzeylere etkin formüllerin uygulanmasını gerekli kılar. Bu formüller Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından, insana ve çevreye zarar vermemesi yönünde onaylanmış ürünler olmalıdır. Merdiven altı ve kaçak temizlik şirketlerinin kullandığı, 3. sınıf kimyasal ürünleri hem cilde hem de nefes yollarına tahripkar bit nitelik taşır. Uzun ve kısa vadede birçok sağlık sorununu meydana getirir. Bu yüzden hem bahsi geçen resmi kuruluşlar tarafından onaydan geçmiş hem de üretim programları arasında yer alan en kaliteli ürünlerin kullanımı hayatî bir mahiyet taşır. Baca kanallarına uygulanacak kimyasallar konsantre halde kullanılabilir. Bundan başka yüze 50 civarında bir seyreltme / sulandırma planı da uygulanabilir. Tüm bu tercihler, yetkili bireyler tarafından bacanın vaziyet planına göre planlanabilmektedir. 

DOĞALGAZ SOBA BACASI TEMİZLEME

doğalgaz soba bacası temizleme

Doğalgaz Soba Bacaları Nasıl Temizlenir?

Doğalgaz kullanımı pratik ve ekonomik ısınma ve pişirme imkanı tanır. Bu doğrultuda kullanım alanı gün geçtikçe genişlemektedir. Eskiden beri kullanılagelen doğalgaz sobaları ise, günümüzde de hala ısınma çözümü olarak evlerde yerini almaktadır. Doğalgaz kullanımı neticesinde, bacaların tıkanma yapmayacağı gibi bir görüş toplumda hakimiyet sürmektedir. Fakat bilinmesi gereken tek şey, atık madde cinsi ne olursa olsun, bir süre sonra baca kanallarında tıkanma yapacaktır. Her türlü atık madde, havada uçuşan veya kanal içine dışardan giriş yapan partiküllerle de birleşerek geniş ve kalın katmanlar halini alırlar. Tabi ki katı yakıt kullanımına nazaran, doğalgaz bacaları daha yavaş bir süreç dahilinde tıkanma gösterir. ama özellikle mevsim geçişlerinde, sık kullanımlar sonrasında doğalgaz soba bacası temizleme hizmetinden faydalanmanız gerekmektedir. Burada bir anekdot vermek gerekirse, doğalgaz çok yoğun bir koku salınımı meydana getirmez. Bu sebeple iç mekanlara sızıntı yapması geç fark-edilen bir durum olmaktadır. 

Doğalgaz Soba Bacası Ne Zaman Temizlenmeli?

Doğalaz soba bacası temizliği, kış aylarının bitiminde temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır hale getirilmelidir. Bazı durumlarda, kış aylarının yaklaştığı dönemeçlerde de kontrol ettirilmeli ve can güvenliğini riske atacak bir olgunun hayat bulması engellenmelidir. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, doğalgaz kullnımı sağlanan baca kanallarının yıl içerisinde en az 1 defa olacak şekilde temizletilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca bu işlemin, ilgili birimce yetki verilmiş şirketler tarafından sağlanması da yasal bir sürecin deklerasyonudur. Baca temizliğinde kompetan niteliği taşıyan bireyler, bu konuda gerekli tüm eğitim programlarına katılmış personellerdir. Bu yüzden tam ve randımanlı bir bakım sürecini hayata geçirirler. Unutmayın ki; doğalgaz yanıcı ve patlayıcı bir maddedir. Baca kanallarındaki tıkanık alanlarda birikerek, belli bir sıkışma derecesine ulaştıktan sonra patlamaya sebebiyet verirler. Böyle bir durumda hem bacanın ait olduğu bina hem de çevre binalar büyük bir hasara neden olacaktır.

Doğalgaz Baca Temizlik Şirketleri

Doğalgaz baca temizlik şirket arayışınız varsa, yıllardır sektörde yükselen bir grafik sergileyen kurumumuz en doğru tercih olacaktır. Süreci baştan sona denetlenebilir bir mecraya yayan kurumumuz, her türlü güvenlik önlemleri eşliğinde kusursuz bir hizmet sunmayı vaat etmektedir.