FIRIN BACASI TEMİZLEME

Fırın Bacası Temizleme

Fırın Bacaları Nasıl Temizlenir?

Farklı yakıtlarla çalışan sanayi tipi fırınlardan duman, is, gaz ve kirli hava çıkışı meydana gelir. Bu kirli havanın atmosfere aktarılmasında ise fırın bacaları faaliyet gösterirler. Baca kanallarında biriken is, kurum ve zift dönemsel olarak temizlenmeli ve fırın bacalarının çekiş gücü arttırılmalıdır. Fırın bacası temizleme;  hem fırınların daha harlı bir şekilde yanmasına hem de içeriye is ve duman sızmasının önlenmesine yarayan bir işlemdir. Odun fırınları, kömür fırınları ve gaz ile çalışan fırın sistemlerine dahil tüm bacalar zaman içinde çıkan yanıcı gaz ve duman ile tıkanmalara sebebiyet verir. Çoğunlukla gıda üzerine hizmet sunan işletmelerde bulunan fırınlar, burada pişen gıda ürünlerinin is ve kir ile bozulmaması açısından düzgün çalışan bir baca sistemine ihtiyaç duyar. Ayrıca biriken kurum nedeniyle tıkanan bacalardan, karbon gazları yapı içine geri dönerek zehirlenmelere de neden olabilmektedir. 

Endüstriyel Fırın Bacası Temizleme

Fırın baca temizlik, profesyonel bir ekipman kullanımını gerekli kılar. Kanalların en ücre köşelerine ulaşabilmek ve bütünsen bir temizlik faaliyetini hayata geçirmek adına özel üretim makinalar kullanılmalı ve gerekli hallerde bazı kimyasal ürünlerle bu temizlik işlemi desteklenmelidir. Birçok baca türünde kullanılabilen bu mekanizmalar, özellikle işletmelere ait baca sistemlerinde çok büyük önem taşır. Bu ekipmanın kullanımı ve uygulama yöntemleri, belli bir bilgi ve deneyim seviyesine ihtiyaç duyar. Bu sebeple; yetkili firma çalışanları, İtfaiye Yönetimi tarafından belirlenen aralıklarda eğitim programlarına tabi tutulurlar. Tüm fırın bacaları, detaylı ve sık sık temizlik, bakım ve onarım işlemlerinden geçmelidir. Fırın bacaları için bu sıklık 3 aylık periyotlar halinde tasarlanmıştır. Vakumlama aygıtı, püskürtme cihazı ve çelik telli fırçalar yardımıyla bu süreçler içinde gerekli müdahaleler sağlanır.

Fırın Bacası Temizlik Şirketi

Fırın bacası temizliği, hem yerine getirilmesi gereken aralık itibariyle, hem de kullanılan yöntemlerin nasıl ve ne yönde olacağı gibi konular bazında, yetkili şirketler tarafından sağlanmasını zaruri kılmaktadır. Çünkü bu işlem, kişisel bir temizlik faaliyeti değil, yasal bir süreçtir. İ.B.B. İtfaiye birimi tarafından izin sertifikası verilmeye hak görülmüş, seçkin kurumlar bu yasal işlemi hizmet planları doğrultusunda kullanıcılara sağlarlar. Yapılan tüm işlemler diğer firmalar tarafıdnand denetlenir. Bu, her resmî kurumun bir diğerini denetlediği ve kusursuz olması için özenle üzerinde durulan faaliyetlerdendir. Çünkü baca temizliği, hem kişilerin ve toplumun hem de çevre dokuların sağlığı ve devamı açısından önem teşkil eder.