FABRİKA BACA TEMİZLİĞİ

Fabrika Baca Temizliği

Endüstriyel Baca Temizleme

Baca temizliğinin elzem olduğu binalar arasında, üretim yapılan fabrikalar gelmektedir. Fabrika binalarında, çok farklı üretimler yapılabilmektedir. Her üretimde kullanılan makineler ve buna bağlı baca sistemleri de farklı bir yapılanmaya sahiptir. Özellike yemek üretim fabrikalarında, üretilen gıdaların zehrli atıklardan etkilenmemesi için bacaların temizliği önem teşkil eder. Bu binalarda daha çok yağlı kanal olarak adlandırılan baca sistemleri yer alır. Kimyasal madde üretiminin gerçekleştirildiği yerlerde ise, çalışanların sağlığı açısından ehm bacaların hem de havalandırma kanallarının sık sık elden geçirilmesi zorunludur. Endüstriyel baca temizliği, diğer bina bacalarından farklı olarak, daha sık kirlenmektedir. Bunun nedeni, sürekli faaliyet gösteren ve hacimsel olarak büyük yapılanmalar olmasıdır. Kullanılan makinelerin de daha fazla yakıt tüketimini gerekli kılacak bir büyüklükte olacağı da muhakkak. Bu bağlamda, fabrika baca temizliği bir yıl içerisinde an az 4 defa temizlenmelidir. 3 aylık periyotlarda sağlanan baca temizlik işlemleri ile hem zehirli atıkların giderilmesi hem de makinelerin daha verimli çalışması sağlanır. Böylece yakıt ve enerji tüketimi de azalacaktır.

Fabrika Üretim Bacası Temizleme

Fabrika baca temizliği yasal süreçler dahilinde hayata geçirilmesi gereken uygulamalardan biridir. Bu kurum sahiplerinin hizmet alımını gerçekleştirmesi nasıl ki zorunlu bir işlemse, firmaların bu işlemi kusursuz ve eksiksiz hayata geçirmeleri de o kadar önem teşkil etmektedir. Fabrika bacalarında meydana gelecek yangınlar, oldukça büyük çaplı olmakta ve patlamalara sebebiyet vermektedir. Böylece pek çok can kaybı meydana gelmektedir. Ayrıca en iyi ihtimalle bile, tüm bina ve çevre dokular hasar görmektedir. Bir fabrika bacasında çıkacak yangına müdahale etmek çok zor olabilmektedir. Ayrıca çok kısa bir sürede geniş bir alana yayılacağı için, geri dönüşümsüz hasarlar meydana gelecektir.

Fabrika Baca Temizlik Şirketi

Fabrika baca temizlik şirketleri, bu hizmeti sunma yetkisine sahip olmalıdır. Bunun için itfaiyeden bir izin belgesi almaları zorunludur. Fabrikalarda baca kanallarının temizlenmesi oldukça ehemmiyetli bir eylemdir. Bu yüzden her bir aşaması deneyimli bir ekibin müdahalesine ihtiyaç duyar. Yemek fabrikalarından, boya fabrikalarına kadar, her türlü üretim binasında yer alan tüm havalandırma kanalları, yağlı baca kanalları ve bacaların temizlenmesi yasal bir işlemdir. Aksatılması ve eksik yapılması bazı cezai işlemleri de beraberinde getirir.