BACA TEMİZLEME

Baca Temizleme Zorunlu Bir Faaliyettir

Evlerde, konutlarda,iş yerlerinde, ofislerde, işletmelerde, kurum ve hastanelerde, restaurantlarda, lokantalarda, fırın ve kebapçılarda, apartmanlarda, sitelerde baca temizleme faaliyetleri zorunlu bir süreçtir. Bu yapılarda temiz hava şartlarının sağlanması ve yangın, zehirlenme gibi vakaların önüne geçilmesi adına bu temizlik işleminin belli zaman dilimlerinde yapılması gerekmektedir. Bu eylem planı, keyfi bir durum olmayıp yasal yaptırımlara bağlı bir yükümlülüktür. Bu programın yerine getirilmemesi baca kanallarının yüzeylerinde kir ve yağ tabakalarının oluşmasına neden olacaktır. Zamanla baca kanallarının çapı daralacak ve zehirli gazların atmosfere gönderilmesi mümkün olmayacaktır. Birçok zehirlenme durumu, tıkalı bacaların zamanında temizlenmemsi nedeniyle meydana gelmektedir. Bu işlemi İtfaiye tarafından yetkilendirilmiş şirketler hayata geçirir. Temizlik sırasında bacalarda çökme, kırılma gibi durumlar varsa bunlarında standartlara uygun bir şekilde onarılması gerekmektedir. 

Baca Kanalları Nasıl Temizlenir?

Baca temizleme, yetkili kurumlarca belirlenmiş adımların atılması sonucu meydana gelmektedir. Bu kanalların tıkanması nasıl ki hayatı tehdit eden durumlara neden oluyorsa, temizlik sırasında yanlış bir uygulamanın hayata geçirilmesi o kadar büyük bir risk oluşturmaktadır. Özellikle iç kanallarda biriken yağ ve karbon monoksit gazları, herhangi bir alevlenme ve sıkışma sonucu patlamaya ve baca yangınlarına  sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzden doğru bir ekipman kullanımı ve eğitimli personeller tarafından atılan adımlar sonucu gerçekleştirilmektedir. Baca temizleme sırasında uygulanan standart adımlar şu şekilde olmaktadır:

 • Öncelikle baca kanallarının ve yakıt türünün niteliği belirlenir.
 • Belirlenen bu adımlar sonrasında temizlik planı, malzemelerin temini gibi elzem unsurlar sağlanır.
 • 360 derecelik görüntü kabiliyeti olan kameralarla kanal içi izlenir.
 • Saptanan tıkanıklıklar ve yüzeylerdeki tabakalar hedef alınır.
 • Baca içi özel fırçalarla kazınır.
 • Gerekli hallerde birtakım kimyasallar kullanılır.
 • Basınçlı su makineleri ve vakumlama aygıtlarıyla gerekli müdahaleler yapılır. 
 • Fanlar ve motorlar da bu temizlik faaliyetlerine dahil edilir.
 • Gerekli mesafelerde baca müdahale kapakları açılır.
 • Var olan eksiklikler ve aksaklıklar giderilir.
 • Son olarak temizlik raporu müşteriye verilir. Bu rapor İGDAŞ tarafından onaylı olduğu takdirde bir değer taşımaktadır.

Baca Temizleme Firmaları

Baca temizleme firmaları, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yetki belgesi verdiği baca denetim firmaları olarak hizmet vermektedir. Bu firmalar belli standartları sağlamakla yükümlüdür. Öncelikle var olan tüm personellerin resmî kurumlarca eğitimden geçmesi, bu eğitimlerin tekrar edilmesi, kurumda var olan teknik donanımın baca temizleme işlemlerinde yeterli olması gibi hususiyetler sağlanmalıdır. Buna ek olarak; izin belgesi var olan firmalar da sürekli denetlenmekte ve yaptığı işlerin tam olarak meydana getiriliğ getirilmediği kontrol edilmektedir. İstanbul Baca Temizleme firmamız, tüm bu kriterleri bünyesinde barındıran, vizyonu ve misyonu müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir sitematiğe bağlıdır. Firmamızdan güvenilir bir şekilde baca temizlik hizmeti satın alabilirsiniz.