APARTMAN BACA TEMİZLİĞİ

Apartman Baca Temizliği

Apartman Baca Temizliği Gerekli midir?

İnsanların yaşam alanaları dahilinde yer alan yapılar ve özellikle de pek çok ailenin bir arada bulunduğu çoklu konutlar, hijyen ve temizlik koşulları bakımından üst düzey bir grafik sergilemeledir. İnsan sağlığına direkt etki eden unsurlar arasında; solunan havanın kalitesi, gıdalardaki hijyen oranı ve çevresel temizlik kuralları gelmektedir. Bu kurallar, genel toplum yaşantısı dahilinde birçoğu yasalarla belirlenmiş bir kısmı da yazılmamış kuralları içine alır. Isınma ihtiyacının karşılanması ve yemek pişirme cihazlarının kullanımı gibi unsurlarda da belli kurallar mevcut. Bunlardan, zorunlu ve yasal bir süreci ifade eden uygulama alanı ise; bacaların belli aralıklarla temizlenmesi işlemidir. Baca kanalları, tüm kirli havanın, yağın, isin, atık maddelerin, yanmış ve yanmamış gazların atmosfere tahliye edilmesine imkan tanır. Bu işlemin en güvenilir ve randımanlı bir şekilde hayata geçirilmesi adına, baca sistemlerinin elden geçirilmesi hayatî bir gereksinimdir. Bu kanallar, taşıdıkları yoğun ve hacimsel maddeler neticesinde tıkanabilir, motor ve fanlarda bozulmalar, baca yüzeylerinde eskimeler meydana gelebilir. Her biri, fonksiyonel sektelere neden olacaktır. Bunların sonucunda da; iç mekandaki oksijen seviyesi düşüş gösterecek, bunun tam tersine karbon monoksit oranı artacaktır. İşte tam bu durum, insan sağlını ciddi derecede etkileyen bir ortam yaratır. Bundan başka, baca yangınlarının çok fazla can ve mal kaybına neden olduğu da istatistiklerde yer alan bilgiler arasındadır. İtfaiye Daire Başkanlığı ve İGDAŞ'ın ortaklaşa verdikleri bir karar neticesinde, tüm bu sorunlara önlem olarak apartman baca temizliği de zorunlu hale getirilmiştir. 

Apartman Bacalarının Temizlik ve Bakımı

Apartman baca temizliği ve bakımı, kurumsal firmaların sağladığı yasal bir hizmettir. Öncelikle, baca sisteminin niteliği belirlenir. Apartmanlarda yer alan merkezi sistemlere ait baca kanallarının ve kazanın tüm atıklardan ve kirlerden arındırılması önem taşır. Kullanılan yakıt türü ne olursa olsun, baca kanalları birtakım birikintilere maruz kalacaktır. Katı yakıt kullanımı nasıl ki zift ve kurum bağlamasına neden oluyorsa, doğalgaz ve diğer likit gazlardan istifade edilmesi de bu kanalların içinde gaz ve tahliye esnasında iç kanallara yerleşen partiküllere sebebiyet vermektedir. Apartman bacaları, tüm bina sakinleri ve yöneticilerin sorumluluğu altındadır. Bu işlemin sağlanmaması neticesinde, yasal işlemler hayata geçirilecektir.

Apartman Baca Temizleme Servisi

Apartman baca temizlik servisi, işletme ve kurumların baca kanal temizliğini yapmak hususunda yetkilendirilmiş kalifiye firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bu firmalar, bazı izin belgelerini almakla yükümlüdür. Ayrıca her bir personel eğitim programlarına dahil edilir. Kullanılan materyallerin, uygulama alanına uygunluğu ve kimyasal kullanımında insan sağlığına gösterilen hassasiyet de bu firmaların diğer sorumlulukları arasında yer alır. İstanbul Baca Temizleme firmamız, her türlü yetkiye sahip bir oluşumdur. Sizlerden gelen her türlü teknik hizmet uygulamasını, sorunsuz ve çözüm odaklı bir şekilde hayata geçirmektedir.