DOĞALGAZ SOBA BACASI TEMİZLEME

doğalgaz soba bacası temizleme

Doğalgaz Soba Bacaları Nasıl Temizlenir?

Doğalgaz kullanımı pratik ve ekonomik ısınma ve pişirme imkanı tanır. Bu doğrultuda kullanım alanı gün geçtikçe genişlemektedir. Eskiden beri kullanılagelen doğalgaz sobaları ise, günümüzde de hala ısınma çözümü olarak evlerde yerini almaktadır. Doğalgaz kullanımı neticesinde, bacaların tıkanma yapmayacağı gibi bir görüş toplumda hakimiyet sürmektedir. Fakat bilinmesi gereken tek şey, atık madde cinsi ne olursa olsun, bir süre sonra baca kanallarında tıkanma yapacaktır. Her türlü atık madde, havada uçuşan veya kanal içine dışardan giriş yapan partiküllerle de birleşerek geniş ve kalın katmanlar halini alırlar. Tabi ki katı yakıt kullanımına nazaran, doğalgaz bacaları daha yavaş bir süreç dahilinde tıkanma gösterir. ama özellikle mevsim geçişlerinde, sık kullanımlar sonrasında doğalgaz soba bacası temizleme hizmetinden faydalanmanız gerekmektedir. Burada bir anekdot vermek gerekirse, doğalgaz çok yoğun bir koku salınımı meydana getirmez. Bu sebeple iç mekanlara sızıntı yapması geç fark-edilen bir durum olmaktadır. 

Doğalgaz Soba Bacası Ne Zaman Temizlenmeli?

Doğalaz soba bacası temizliği, kış aylarının bitiminde temizlenerek bir sonraki kullanıma hazır hale getirilmelidir. Bazı durumlarda, kış aylarının yaklaştığı dönemeçlerde de kontrol ettirilmeli ve can güvenliğini riske atacak bir olgunun hayat bulması engellenmelidir. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, doğalgaz kullnımı sağlanan baca kanallarının yıl içerisinde en az 1 defa olacak şekilde temizletilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca bu işlemin, ilgili birimce yetki verilmiş şirketler tarafından sağlanması da yasal bir sürecin deklerasyonudur. Baca temizliğinde kompetan niteliği taşıyan bireyler, bu konuda gerekli tüm eğitim programlarına katılmış personellerdir. Bu yüzden tam ve randımanlı bir bakım sürecini hayata geçirirler. Unutmayın ki; doğalgaz yanıcı ve patlayıcı bir maddedir. Baca kanallarındaki tıkanık alanlarda birikerek, belli bir sıkışma derecesine ulaştıktan sonra patlamaya sebebiyet verirler. Böyle bir durumda hem bacanın ait olduğu bina hem de çevre binalar büyük bir hasara neden olacaktır.

Doğalgaz Baca Temizlik Şirketleri

Doğalgaz baca temizlik şirket arayışınız varsa, yıllardır sektörde yükselen bir grafik sergileyen kurumumuz en doğru tercih olacaktır. Süreci baştan sona denetlenebilir bir mecraya yayan kurumumuz, her türlü güvenlik önlemleri eşliğinde kusursuz bir hizmet sunmayı vaat etmektedir. 

 

KÖMÜR BACASI TEMİZLEME

kömür bacası temizleme

Kömür Bacaları ve Kurum

Kış mevsiminde iç mekanların belli bir ısı derecesinde sabitlenmesi gerekmektedir. Bunun mümkün kılınmasında ise, çeşitli çözümler mevcut. Bunlardan biri de kömür gibi katı yakıt kullanılan sobalardır. Bu sobalar diğer tüm ısınma ve pişirme sistemleri gibi uygun tasarlanmış bir baca kanalına ihtiyaç duyacaktır. Baca kanallarının gerekli ölçülerde ve fonksiyonda olması kadar, düzenli olarak temizletilmesi de önem teşkil eder. Kömür bacası temizleme, özellikle aktarımı yapılan duman ve is nedeniyle meydana gelen kurumlu yüzeyler açısından gerekliliktir. Bu kurumlaşma baca kanallarının tüm özelliğini değiştirir. Hem hava akımı istenilen düzeyde sağlanamaz hem de zamanla tıkanıklıklar meydana gelerek bu zehirli gazlar yaşam alanlarını işgal eder. Kurum veya zift katmanları nedeniyle tıkanmış bir baca, daha fazla yakıt kullanımı anlamına da gelmektedir.

Kömür Baca Temizlik Ekipmanları

Kömür bacası temizlik işlemlerinin randımanlı bir şekilde nihayete vardırılmasında bazı özel ekipman kullanımı gerekli olacaktır. Bu ekipmanlar kaliteli üretimlerden oluşmalı ve ancak yetkin kişilerce aktive edilmelidir. Genel anlamda, bacaların ve yağlı kanallarını temizliğinde de karşımıza çıkan baca temizlik ekipmanlarına birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Mutelif fırçalar
 • İp ve çekiç
 • Çelik çubuklar
 • Keski
 • Duman tableti
 • Pense, tornavida, klemens
 • Uzatma kablosu ve vida takımı
 • Yangın söndürme cihazı
 • Merdiven
 • Aydınlatıcı
 • Sanayi tipi elektrikli süpürge
 • Köpük makinesi
 • Basınçlı su makinesi
 • Baca kamerası
 • Yağ çözücü kimyasallar
 • Dekupaj
 • Kesme makası
 • Koruyucu naylon
 • Kontrol kapakları
 • Matkap

Tüm bu sayılan materyaller, her türlü baca temizlik işleminde bir firmada bulunması ve temin edilmesi yönetmelikte yer alan zaruriyetlerdir. Bu yüzden, ancak donanımlı bir kurum tarafından bacaları kapsamlı bir şekilde temizlenebilir.

Katı Yakıt Baca Temizlik Yönetmeliği

Kömür bacası temizliği, bacaların nasıl ve ne zaman temizletileceğine dair esasları barındıran yönetmelik gereği şu zaman dilimlerinde temizletilmek mecburiyetindedir:

 1. Kömür kullanılan ısıtma sistemlerinin yer aldığı binalar; yılda 2 defa temizletilmek zorundadır. 
 2. Kömür sobası kullanımı mevcutsa, borular her ay - baca kanalları 2 ayda bir temizlik ve bakım seansına tabi tutulur.
 3. Kömür ya da başka bir yakıt kullanımı sağlanan işletmelerde ise yılda 4 defa baca temizlik işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

FUEL OİL BACA TEMİZLİĞİ

fuel oil baca temizliği

Fuel Oil Sistemlerine Ait Bacalar

Doğalgaz sağlanmasının mümkün olmadığı ya da elverişli olmadığı durumlarda, fuel oil ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Fakat bazı durumlarda da, var olan bir doğalgaz sistemine ek olarak da tasarlanabilmektedir. Sıvı yakıt kullanımına bağlı ısıtma sistelmerinin avantaj ve dezavantajları bulınur. Fuel oil, likit gazlar arasında oldukça ekonomik bir kullanıma imkan tanıması bakımından tercih edilmektedir. Her bir yakıt türünün, kullanımda bazı hassas noktaları bulunmaktadır. Fuel oil, oldukça yoğun kıvamlı ve akışkanlığı düşük yakıt türlerinden biridir. Bu yüzden yakıt tankının ısıtılması  gibi ek müdahaleler gerekir. Bu yakıttan çıkan zehirli atıkların, doğaya oldukça zararlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca baca kanallarında da ziftleşme ve egzos  birikimine neden olurlar. Bu yüzden hem baca kanallarının hem de kullanılan filtrelerin sık sık temizlenmesi önem taşır. Bacada biriken zehirli maddelerin, solunan havaya karışması ciddi problemleri beraberinde getirecektir. Fuel oil baca temizliği, özen ve deneyim gerektiren bir faaliyettir. Bu yüzden yetkin firmalarca sağlanması zaruridir. 

Fuel Oil Baca Temizliği 

Sıvı yakıt kullanımı da, tıpkı katı yakıtlar gibi baca içinde bir takım tabakalaşmış yüzeylere neden olacaktır. Tabi bu iki farklı üretimin, bacalar üzerinde etki etme aralıkları değişiklik gösterir. Bu yüzden yasal yönetmelikte katı yakıtlı bacaların 3 aylık temizlik döngüleri, sıvı yakıtlar için yılda en az 2 defa olacak şekilde dikte edilmektedir. Baca gazına bağlı zehirlenme ve buna mukabil can kayıpları, baca temizlik işlemlerinin zorunlu hale getirilmesine neden olmuştur. Bu yüzden, dış alanlara güvenli bir şekilde transfer edilemeyen karboon gazları büyük tehlikelere sebebiyet verebilmektedir. Bundan başka, bina unsurlarında hasar bırakarak büyük maddi kayıpları da beraberinde getirecektir. İş yeri sahipleri ve bina yöneticileri, bu can kayıplarından ve maddi hasarlardan sorumlu tutulur. Bu yüzden, hem kendi hem de çevre sağlığınız adına baca temizlik faaliyetlerini geciktirmemelisiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yetki alan firmalar, baca kanallarının denetimi ve temizliği konusunda hizmet sağlarlar. Bu firmaların sağladığı hizmet kollarından biri de, fuel oil baca temizlik işlemleridir. Yönetmeliğe göre;

 • Fuel Oil kullanılan ve bu sayede ısıtılan binaların kazanları ve bacaların yıl da 2 kez temizletilmesi yasal bir zorunluluktur.
 • Hangi yakıt türü kullanılırsa kullanılsın, yemekhane, restaurant, catering firmaları ve fabrika gibi işletmelerde tüm baca kanalları 3 ayda bir temizletilmelidir.

Fuel Oil Baca Temizlik Hizmetimiz

Fuel oil baca temizliği, bu yakıt türünün ana sistem ya da yedek mekanizma olarak kullanıldığı tüm alanlarda uygulanan bir faaliyettir. Firmamızın hizmet sağladığı baca temizleme alt birimleri arasında yer alır. Uygun fiyatlar ve yasal temizlik işlemleri için en kısa zamanda bizimle iletişime geçin. 

ÜRETİM BACA TEMİZLİĞİ

üretim baca temizliği

Üretim Bacaları Nasıl Temizlenir

Muhtelif ürünlerin imalatının yapıldığı büyük bina oluşumlarında, endüstriyel baca kanalları yer alır. Bu binalar, fabrika ve üretim tesisleri olarak adlandırılmaktadır. Üretim maddesi ne olursa olsun, sanayi makinelerinin bir baca sistemine bağlanması gerekmektedir. Hem mekanizmanın çalışmasını sağlayan yakıt atıklarının tahliyesinde hem de ürünlerin kurutulmasında kullanılan cihazların atık hava ve partikül transferinde uygun baca kanallarının kullanımı şarttır. Nasıl ki bu yapı unsurları bir gereklilikse, bu kanalların temizliği ve bakımı da o denli lüzumlu işlemler arasında yer alır. Üretim binaları kapsamında yer alan yemek ve gıda üretim binalarında, yağlı kanal olarak adlandırılan baca sistemleri yer alır. Bunlar, yemeklerden yükselen yağ buharı, duman ve benzerinin dışarıya aktarılmasında görev alırlar. Bu sebeple, kullanıma bağlı kanal yüzeylerinde yağ ve kir birikimi meydana gelecektir. Hem yağlı bacaların hem de davlumbaz sisteminin temizlenmesi oldukça önemlidir. Seri üretim yapılan bu mahaller, oldukça yoğun bir çalışma süreci hayata geçirir. Bu sebeple yakıt ve mekanizma türü fark-etmeksizin, üretim bacalarının 2 ya da 2 aylık periyotlarda temizletilmesi, ilgili kurum tarafından yasalaştırılmıştır. Restaurantlar, catering firmaları, yemekhaneler, lokantalar, kebapçılar ve benzeri işletmeler de, bu kapsamda yer alan strüktürel oluşumlar arasında yer alır. Baca kanallarına bağlı yangınların meydana geldiği birincil unsur, yemek üretim fabrikalarında ve endüstriyel mutfaklarda yer alan yağlı kanal sistemleridir. Bu yüzden daha da özenli bir bakım programına alınması gerekmektedir. Üretim baca temizliği; hayatî, yasal ve ciddi bir işlemdir.

Sanayi Tipi Baca Temizleme

Üretim baca temizliği, bu kurumlarda ye alan sanayi makineleri ve bunlara bağlı bacaların temizlik sürecini ifade eder. Her bir fabrika binasına uygulanması yasal olarak zorunludur. Aksi takdirde büyük cezai uygulamalar meydana gelecektir. Ayrıca fabrika bacalarında çıkan bir yangın ya da patlama, çok büyük can ve mal kayıplarının yaşanmasına neden olur. 

Üretim Baca Temizlik Servisi

Üretim baca temizlik servisi, ilgili kurum tarafından denetlenen ve yetki belgesine sahip şirketler aracılığıyla hayata geçirilir. Firmamız bu yetkin kurumlar arasında yer almakta ve referansları sayesinde oldukça üst düzey bir kurumsal arayüze sahiptir. Yaptığımız tüm işlemler, kanuni bir düzlemde gerçekleştirilir. Uygun fiyatlar ve avantajlı hizmet sunumlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.