YAĞLI BACA TEMİZLEME

Yağlı Baca Temizleme

Yağlı Baca Kanalları Temizliği

Tüm binalarda, restaurantlarda, yemek üretim şirketlerinde mutfak bacaları yağlı kanal olarak işlev görür. Davlumbazın çektiği yağ ve buhar bu kanallarda öbek öbek ayrılmış kütleler halini alırlar. Temizlik şirketleri tarafından öncelikle bu kanalların iç yüzeyleri, geniş açılı bir kamera sayesinde gözlemlenir. Bu gözlemleme sonunda tüm yağlı kısımlar, kurum bağlamış alanlar, çökük ve kırık bölgeler teşhis edilir. Varsa, dış etkenli yabancı atıklar da bu sayede saptanmış olur. Tüm sağlanan bilgiler ışığında nasıl bir temizlik işleminin gerçekleştirimesi gerektiği konusunda bir yol haritası çıkaran yetkin firmamız, en doğru adımları bu plan doğrultusunda atmaktadır. Yağlı kanallar mekan içlerine yaydıkları kötü koku, gaz, duman, yağ buharı gibi maddelerle hem gıdaların kimyasında bozulmalara neden olurlar hem de çevredeki temiz hava katmanlarının daralmasına sebebiyet verirler. Fakat yağlı kanallar söz konusu olduğunda, başka türlü tehlikeler de gündeme gelebilir. Ocak ve ızgaralardan yükselen alev parçacıkları gözle tespit edilemez. Bu alevler, yanıcı yağ kütlelerini barındırna kanallara kadar yükselip; burada bir yangın ve patlama gibi durumlara neden olurlar. Yağlı baca temizleme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca onaylıi eğitimli ve izinli kuruluşlar tarafından sağlanır. Yüzeylerdeki yapışkan yağ öbeklerinin çözünmesinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından tahlil edilmiş ve onaylanmış ürünler kullanılır. 

Yağlı Kanal Temizliği Firması

Yağlı baca temizleme, pişirme sıklığıyla doğru orantılı bir seviyede kirlenebilir. Bu kirli katmanlar, mekanların sürekli olarak kötü bir kokuya teslim olmasına ve insanların sağlığını etkileyecek kirli hava salınımına neden olurlar. İtfaiye baca temizlik raporu almamış kurum ve işletme sahipleri bu sorundan kaynaklanacak tüm can ve mal kaybı durumlarında ağır tazminatlara maruz kalırlar. Bu yüzden hem kendi sağlığınız ve bütçeniz hem de çevre dokuların ve insanların can güvenliği açısından en kısa sğrede hizmet alımını gerçekleştirin ve bu zorunlu bakım uygulamasını yerine getirdiğinizi kanıtlayan raporu elde edin.

Yağlı Baca Temizli Yöntemleri

Yağlı baca temizleme yöntemleri söz konusu olduğunda en birincil adım, müdahale kapaklarıdır. Yönergeler ışığında belirlenen ve açılan bu müdahale kapakları temizlik faaliyetinin en önemli aşamasıdır. Dumanı ve yağı kanala aktaran davlumbaz sisteminin tam teşkilatlı bir konuma getirilmesi, kanal içinde fonksiyonel bir yapısı olan fanların ve motorların yenilenmesi bu sürecin diğer aşamalarını temsil etmektedir. hayatî risklerin vuku bulma oranı temizlenmeyen bacalarda oldukça yüksektir. Bu tip ihmaller hem sahip olunan yapı ögelerini etkiler hem de çevre yapılara zarar verebilir. Geciktirmeden bu zorunluluğu yerine getirmeli, hiçbir şekilde çevre dokulara zarar verilmemelidir. 

CATERİNG BACA TEMİZLİĞİ

Catering Baca Temizliği

Catering Nedir? 

Toplulukların birarada bulunduğu düğün, toplantı, eğlence, davet, ticarethane, dernek, okul, gezi ve benzeri organizasyonlarda; insanların yeme-içme ihtiyacını karşılaşayn özel yemek üretim firmaları catering olarak adlandırılmaktadır. Bu kurumlar, sundukları yemek hizmetini büyük kitlelere sağladıkları için hem ekonomik hem de sağlıklı ürünler sunmak gayesini güderler. Yemek üretimlerinin yapılmasına olanak tanıyan binalarda ise her türlü ocak, ızgara ve benzeri ısıtıcı sistemlere ait baca kanallarının temiz olması da zorunludur. Pişirilen yemeklere, yükselen yağ buharının, gazların ve dumanın geri dönmemesi için davlumbaz ve baca kullanımı önem teşkil eder. Bu yağlı kanallar, sık ve seri kullanımlar sonucu yağ, is, kurum ve benzeri maddelerin birikmesi sonucu tıkanmalara sebebiyet verebilir. Bu yüzden düzenli olarak temizlenmesi yasal bir sürecin devamıdır. Catering baca temizliği, yemeklerin kalitesi ve sağlık koşullarına uygunluğu kadar ehemmiyetlidir.

Catering Bacaları Nasıl Temizlenir?

Caterin baca temizliği tüm yemekhane, lokanta, restaurant ve benzeri gıda üretim şirketlerindeki baca temizlik faaliyetleri ile paralellik gösterir. Kurumun sağladığı iş gücüne ve günlük üretim miktarına göre değişkenlik göstermekle birlikte, baca kanallarının aktivitesi de artış gösterebilmektedir. Böylece daha kısa vadede tıkanmalar ve buna bağlı olumsuz sonuçlar meydana gelebilir. Yağlı kanallara uygulanan yağ çözücü kimyasal kullanımı, özel üretim mekanizmalarla kanal içinin yıkanması, fırçalama ve yüzey kazıma işlemi, müdahale kapaklarının açılması ve emiş gücünü yükseltmek amaçlı fan ve motorların elden geçirilmesi gibi işlemler bu şirket bacalarına da aynen uygulanmaktadır. 

Yasal Baca Temizlik Firması

Catering baca temizliği topluma hitap eden bir gıda üretim firmasıdır. Bu sebeple kurallara bağlı olarak temizlik ve hijyen koşullarının sağlanması kurum yetkililerinin yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülük yasal olarak denetlenen ve eğitimlerden geçen firmalar tarafından sağlanmalı, buna ek olarak işlem sonunda onaylı bir rapor temin edilmelidir. Temizlik işlemini yerine getirmeyen, yasa dışı kuruluş ve kişilere bu işlemi yaptırarak onaylı raporu almayan kurumlar nasıl cezalandırılacaksa, yasal baca temizlik firmalarının olumsuz bir sonuç doğuracak düzeyde eksik ve hatalı uygulamaları sonucunda bu temizlik şirketleri de birtakım cezalarla karşılaşacaklardır. Tüm kuruluş ve işletmelere yönelik sağlanan sıkı denetimler, gıda üzerine çalışan işletmelerde daha da yoğun bir hal almaktadır. Bu yüzden siz de bacalarınızı yetkin kurumumuza temizleterek, mağduriyet yaşamadan bu işlevi yerine getirebilirsiniz. 

YEMEKHANE BACA TEMİZLİĞİ

Yemekhane Baca Temizliği

Endüstriyel Baca Temizleme

Gıda üretimi, gıda servisi ve her türlü endüstriyel mutfak ve ısıtma sistemlerinin bulunduğu mekanların bacaları zorunlu bir temizlik programına tabidir. Yemekhaneler de, yemek yapılan ve müşteriye sunulan kuruluşlardan biridir. Baca sistemleri arasında sıklıkla temizlik işlemine ihtiyaç duyan kurgulamaların başında yağlı kanallar gelir. Yağlı kanallar, mutfak organizmalarının yer aldığı tüm kurum ve firmalarda sayıları değişecek şekilde yer alır. Isıtma sisteminin tipi ocak, fırın, ızgara ve benzeri olabilir Hemen hepsinde bir de emiş görevini üstlenen davlumbazlar yer almaktadır. Bunlar, dışarıdaki dumanı ve yağı içlerine çekerek baca kanallarına aktarırlar. Pişirilen gıdalardan çıkan yağ buharlarının bu yüzeylerde birikerek yağlı tabakalar meydana getirmesinden dolayı yağlı kanal ya da yağlı baca kanalı olarak nitelendirilirler. Baca yüzeylerine yapışarak katmanlaşan yağlar, sadece kirli hava çıkışını engellemekle kalmaz, ısınma ve alevlenme gibi olgular neticesinde yanma ve patlama vakalarını meydana getirebilir. Yemekhane baca temizliği tüm bu sonuçların insanlara zarar vermemesi adına ilgili kurumun belirlediği süreçlerde bakıma alınmalı ve eksikleri giderilmelidir.

Yemekhane Baca Temizliği Nasıl Yapılır?

Yemekhane baca temizliği yasalarla sabit kılınmış, hemen her yapısal kurgulanmada ihtiyaç duyulan sağlık ve güvenlik uygulamalarından biridir. Bu tip baca kanalları yangına en çok sebebiyet veren hava kanallarıdır. Gıda üretimi sağlanan kurumlar 3 aylık döngüler içerisinde temizlenmek zorundadır. Yoğun yağ, kül ve kurum birikimine neden olan yemekhane ocakları ve ızgaraları, bağlı bulunan davlumbazlar aracılığıyla kirli hava çıkılı sapladıklarından, sadece bacaların temizlenmesi de yeterli olmayacaktır. Kanal yüzeylerinin ne durumda olduğu, nasıl bir müdahale gerektiği gibi konuların belirlenmesi, özel kameralarla bu kanalların gözlemlenmesiyle mümkün olmaktadır. Temzilik işlevinin aşamalarını oluşturan, gözlem, tespit, planlama ve müdahale süreçleri yetkili firmalar aracılığıyla gerçekleştirilir. Doğru bir planlama, doğru ekipman kullanımı ve en etkin müdahale sonucunda, süreç en akıcı haliyle müşterilere sunulur. Baca sisteminin niteliği ve niceliği belirlendikten sonra, sonuçtan en yüksek performansı elde etmek adına gerekli işlemlere başlanır.

Ücretsiz Keşif Hizmeti

Özellikle endüstriyel kurumların ve bu kurumların kullandığı ısıtma ve pişirme sistemlerinin ne gibi uygulamalarla temizleneceği anca doğru bir gözlem ve tespit sonucu mümkün olabilir. Bu yüzden firmamız, ücretsiz keşif programlarını hayata geçirerek, sonuçtan en yüksek verimin alınmasını sağlamaktadır. Yemekhane baca temizliği hakkında daha detaylı bilgi için firmamızla irtibata geçebilirsiniz. 

RESTAURANT BACA TEMİZLİĞİ

Restaurant Baca Temizliği

Restaurant Bacası Nedir?

İnsana hizmet sunan işletmelerin, her zaman belli bir hijyen, temizlik ve bakım standartlarına uygun olması gerekmektedir. Toplum sağlığı belli yasalarla korunma altına alınmıştır. İnsanların ortak kullanımına ayrılmış tüm açık ve kapalı alanlarda, sağlığı olumsuz etkileyen hiçbir durumun vuku bulmaması önem teşkil eder. işte bunlardan biri de temiz bir atmosfer sağlanması, yangın ve benzeri afetlere mahal verecek bir durumun meydana gelmemesi ve hijyen kurallarının tam olarak sağlanabilmesidir. Restaurantlarda da bu kurallar fazlasıyla önem arz eder. Ayrıca devlet kuruluşları tarafından en sıkı denetimler de, gıda üzerine hizmet verem kurum ve işletmelere yönelik olmaktadır. Gıdaların pişirildiği ocak, fırın ve ızgaralar genellikle ek sistemlerin kurulumunu gündeme getirir. Bunlardan biri de ocak ve ızgara üzerinde yer alan davlumbazlardır. Bu mekanizmalar, yağ buharı, duman ve benzeri maddeleri kendinde toplar, baca sisteminde yer alan tahliye kanallarına aktarır. Bu kanallar, yağlı kanal olarak nitelendirilmekte ve düzenli olarak temizlik işlemleri sağlanmaktadır. Yağlı kanallar içinde, yüzeysel tabakalar oluşabilir. Yağ ve duman partikülleri ile git-gide kanal iç alan genişliği daralır ve tahliye işlemi eksiksiz yerine getirilemez. Buna mahal vermemek için, itfaiye tarafından 2-3 aylık süreçlerde temizlik işlemleri zorunlu tutulmuştur. Yağ yanıcı bir maddedir. Bu kanallar içinde biriken yağ, zehirli gazların da etkisiyle daha yanıcı bir maddeye dönüşürler. Ocaklardan yükselen alev parçaları ile temas halinde, baca yangınları ve baca patlamaları gibi sorunlar meydana gelebilir. Restaurant baca temizliği firmamız tarafından dilediğiniz gün ve saatte gerçekleştirilmektedir. 

Restaurant Baca Temizliği Nasıl Uygulanır?

Restaurant baca temizliği, sadece kanal içlerine uygulandığı takdirde eksik ve geçersiz bir işlem olacaktır. Davlumbazın da tüm iç düzeneği bu temizlik planına dahil edilmelidir. Ayrıca yağlı kanalların içindeki birikintiler için bazı kimyasallar gerekli olabilir. Bu kimyasallar da ancak yetkili firmalarca doğru bir şekilde seçilmekte ve gerekli miktarda kullanımlar sonucu çevreye zarar vermeden bir temizlik işlemi yerine getirilmektedir.

Restaurant Baca Temizleme Servisi

Restaurant baca temizliği, İstanbul'da yer alan tüm bölgelere sunduğumuz bir hizmettir. Bu hizmeti yerine getirmemiz adına gerekli tüm izin belgelerini resmî makamlardan sağlamış durumdayız. Ayrıca tüm ekip üyelerimiz, itfaiye tarafından verilen eğitim programlarına katılmış, deneyimli kişilerdir. Hizmet sağlamak ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.