BACA TEMİZLİK RAPORU

Baca Temizlik Raporu

Baca Temizlik Raporu Nedir?

İ.B.B. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kurum ve kişilere zorunlu tutulan baca temizleme işlemi, ancak baca temizlik raporunun beyanıyla geçerli sayılmaktadır. Aksi takdirde bu işlemi yerine getirmemiş sayılacak ve yönetmelikte yer alan maddeler ışığınad birtakım yasal işlemlere maruz kalacaksınız. Bilidniği üzere baca temizlik uygulamaları, kapsamlı ve detaylı bir temizlik işlemidir. Bu yüzden çok özenle ve yetkin kişilerce yerine getirilmektedir. Bu işlem yerine getirildikten sonra, yetkin kurumlar tarafından bacaların temizlendiğine ve standartlara uygun olduğuna dair bir rapor verilmektedir. İşte baca temizlik raporu denilen belge, bu temizlik ve bakım işlemi sonunda müşterilere sunulan onaylı sertifikadır. 

Baca Temizlik Raporu Nereden Alınır?

Baca temizlik raporu, baca ve yağlı kanal varlığı olan ve yasal kanunlar gereği zorunlu tutulan bina ve yapı sahiplerine verilmektedir. Bu raporun alınabilmesi belli kurallara uygun şekilde işlemin sağlanmasına bağlıdır. Ancak, itfaiyenin dikte ettiği yöntemler dahilinde ve bu konuda eğitilmiş kişi ve kurumlarca hayata geçirilebilmektedir. Binalarda kullanılan merkezi ısıtma sistemlerine ait bacalar, ısı kazan bacaları, şömine bacaları, odun veya kömür kullanımı sağlanan mekanizma bacaları, fabrikalarda kullanılan makine bacaları, doğalgaz ve kombi bacaları, restaurant - lokanta - yemekhane - catering ve benzeri işletmelerde yer alan yağlı kanallar da bu raporun sağlanması gereken oluşumlar arasındadır.

Baca Temizleme Raporu

Baca temizleme raporu, baca, yağlı kanal ve havalandırma kanallarının kontrolünün yapıldığı, eksiklerinin giderildiği ve temizlendiği yönünde bir ispat belgesidir. Bu belge ile, baca denetim faaliyetlerinden geçebilir ve herhangi bir cezaya maruz kalmazsınız. Bu yüzden en kısa zamanda, her türlü baca ve kanal temizliği için yetkilendirilmiş şirketimizden, hizmet alımını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, sağlığınız ve çevre güvenliği oldukça önemlidir. Bu önemi gösteren ve bu uğurda tüm yasal süreçlerden geçen firmalardan başka kimseden hizmet alımı gerçekleştirmemelisiniz. Aksi takdirde hem yasal olarak yükümlülük hala üzerinizde olacak hem de sağlığınız ve tüm yakın çevre dokular bu sürecin sonunda oluşabilecek durumlardan olumsuz etkilenecektir. Temizlik raporunu almamış birey ve kurumlar, tıkanmış bacaların yol açtığı tüm kayıplardan sorumlu tutulurlar. Daha detaylı bilgi için, iletişim kanallarımızı kullanabilirsiniz. 

AKREDİTE RAPORU

Akredite Raporu

Akredite Raporu Nedir?

Her türlü baca sisteminin, kalorifer kazanları ve yakıt depolarının temizlik uygulamaları yasal ve zorunlu bir bakım sürecidir. Bu yasal yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında çeşitli maddi cezalara dayalı yasal işlemler uygulanmaktadır. Baca kanallarına bağlı sistemlerde, hangi tip yakıt kullanılırsa kullanılsın, belli süreçler içerisinde temizlenmesi gereklidir. Aksi takdirde hem can güvenliğini hem de çevre sağlığını tehdit eden birçok negatif sonuç meydana gelebilmektedir. İtfaiye Daire Başkanlığı bu sorunların engellenmesi ve özellikle kurum ve işletmelerin toplumlara sağlık ve hijyen koşulları içinde, güvenilir hizmet saplamaları amacıyla, baca temizlik işlemlerini belli kurallar içerisinde düzenlemiştir. Topluma açık tüm mekanlarda; lokanta, yemekhane, hastane, okul, dershane, restaurant, otel vb. ayrıca yine topluma hitap eden üretimlerin meydan getirildiği fabrikalarda baca ve yağlı kanal temizliği, gerekli hallerde bu kanalların onarımı ve yenilenmesi önemlidir. Baca akredite raporu da, kontrolleri sağlanmış ve kullanıma hazır bulunmuş baca kanalları için verilen resmî bir sertifikadır.

Baca Akredite Raporu

Baca akredite raporu, uzun yıllar boyunca tıkalı bacaların yol açtığı sorunların önüne geçmek adına zorunlu tutulan bir sertifikadır. Katı yakıt kullanılan ısıtma sistemleri, mutfaklarda kullanılan yağlı kanallar, havalandırma kanalları, kazanlar ve benzeri sistemler ancak süreklilik arz eden temizlik ve bakım faaliyetleri sonucu kullanıma hazır bir duruma gelebilir. Bu raporu, yetkili firmaların baca kontrol ve temizlik işlemleri sonunda sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde, kaçak firmalardan alacağınız hizmet sonunda bu raporu alma şansınız bulunmamaktadır.

Akredite Raporu Ne Zaman Gerekmektedir?

Akredite raporu birçok resmî işlem sırasında temin edilmesi istenen resmî belgeler arasındadır. Buna ek olarak, işletme ve kurumlara yapılan denetlemelerde bu raporun beyan edilememesi de bazı hukuki işlemleri beraberinde getirebilir. Yeni bir eve veya iş yerine taşınacaksanız, ev sahibi ile sözleşme yenileme aşamasındaysanız ya da gaz açma-kapama gibi bir uygulama ihtiyacınız varsa, her biri için sizden talep edilecek şey bu akredite raporudur. Rapor ancak, baca kontrolü ve temizliği yapıldıktan sonra verilebilmektedir. Baca tıkanıklığı olan ya da yasal süreçler içerisinde bacaların temizletilmesi ve bakım seansından geçmesi gibi uygulamaları yaptırmayanlar bu raporu almaya hak kazanamazlar. Böylece hiçbir resmî işlem gerçekleştirilemez. Firmamız bu konuda yetkili ve baca kontrolü sağlayan firmalar arasındadır. Hizmet talepleriniz için, bize ulaşabilirsiniz. 

MERKEZİ SİSTEM BACA TEMİZLEME

Merkezi Sistem Baca Temizleme

Merkezi Sistem Baca Temizleme Nedir?

Siteler, büyük yapılar, çoklu konutlar, iş yerleri ve kurumlar ısıtma sisteminde daha ekonomik ve daha pratik olması bakımından merkezi sistemleri tercih etmektedir. Bu sistemler diğer ısıtnma tertibatlarına nazaran daha çok alanı daha az yakıt ve enerji kullanımı ile çalışırlar. Bu sistemlerin bağlı bulunduğu baca kanalları, çoklu kullanım sonrasında tıkanmalara maruz kalabilir. Kurum, yağ ve benzeri atıklarla yüzeysel tabakalar git-gide büyüyerek baca kanallarının çevresel genişliğini daraltmakta ve kirli hava geçişi sekteye uğramaktadır. Bunun sonucunda iç mekanlardaki temiz hava varlığı da etkilenecek ve insan sağlığı bozulacaktır. Tüm baca sistemlerinde olduğu gibi, merkezi sistem baca temizleme işlemi de zorunlu ve yasal bir uygulamadır. Uzun yıllardır sektörde hizmet veren firmamız, çoklu yapılanmaların ısıtma sistemlerine dahil baca kanallarının temizliğinde de oldukça yetkin ve donanımlı bir firma olarak dikkat çekmektedir. 

Merkezi Sistem Baca Kanal Temizliği

Merkezi sistem baca temizleme, çok katlı ve birçok ikamet alanının var olduğu yapılanmaların, ısıtma ihtiyacını karşılayan sistemlere ait bacaların temizlenmesi işlemidir. Bu bacaların zamanında ve yeterli bir müdahale ile temizlenmemesi birçok kişinin kirli hava kütlelerine maruz kalmasını sağlayacaktır. Bu yüzden herhangi bir yangın, zehirlenme, kötü koku gibi sorunların önüne geçmede bazı yasal yönergeler ışık tutmaktadır. Bu sistemlerin yıl içerisinde en az 2 defa temizletilmesi zorunludur. Kullanıma ve oluşan arızalara göre daha sık olabilir fakat daha az olması cezai yaptırımları beraberinde getirecektir. 

Merkezi Sistem Baca Temizlik Servisi

Merkezi sistem baca temizlik işlemlerinin yasal bir süreç olması, bu faaliyeti yerine getirecek firmaların da yasal koşullara bağlanmasına neden olmuştur. Bu bağlamda İtfaiye Daire Başkanlığınca verilen izin belgeleri yol gösterici olacaktır. Sizler de baca temizlik hizmeti arayışındaysanız, yapmanız gereken ilk şey, çalışacağınız firmanın yetkin bir kuruluş olup olmadığıdır. Bu yetkin kurumlar, işlem sonunda İGDAŞ onaylı bir rapor verme yetkisini de taşırlar. Ayrıca baca kanallarında var olan herhangi bir çökme, yıpranma veya motda bozuluk teşhis edilmesi halinde, müdahale yetkisine de sahiptir. 

KEBAP BACASI TEMİZLEME

Kebap Bacası Temizleme

Kebap Bacaları Tıkanırsa...

Endüstriyel ocak kullanılan işletmelerde, buna uygun baca sistemlerinin kurulumu da gerekli bir uygulamadır. Ayrıca yine zorunlu temizlik ve bakım faaliyetleri arasında kebap bacası temizleme de yer almaktadır. Kebap bacaları, ızgara bacaları olarak da bilinir. Katı yakıt kullanımı yoğun olduğu için, baca içlerinde kurum ve is tabakaları meydana gelerek buralarda tıkanıklık meydana getirir. Bu tıkanmalar oldukça büyük çaplı problemler meydana getireceğinden, İtfaiye Yönetim Kurulu tarafından bacaların temizliği belli yönetmeliklere bağlanmış ve her kişi ve kurum için zorunlu bir hale getirilmiştir. Ocak ve ızgarada pişen yemeklerden yağ buharı meydana gelir. Bu yağ buharı baca kanalları tarafından çekilir ve dış alanlara yollanır. Kebap bacalarının tıkanması sonucu, çekilen yağ buharu ısının da etkisiyle tekrar erir ve mekana geri döner. Ocağa ve ocak üzerinde pişen yemeklere bu yağ damlaları siner, hem sağlıksız bir gıda üretimi meydana gelir hem de çevreye oldukça kötü ve ağır bir koku yayılımı gerçekleşir.

Kebap Bacası Temizliği Nasıl Uygulanır?

Kebap bacası temizliği, mevzuatta yer alan hususi maddelere uygun bir şekilde ve gerekli aralıklarla tekrar edilmek koşuluyla temizlenmelidir. Kebap bacalarının ve buna benzer tüm işletmelerdeki mutfak bacalarının ne sıklıkla temizleneceği konusunda bazı parametreler önem taşır. Yoğun kullanımlı bacalarda bu süre her ay olarak saptanırken, daha seyrek kullanılan baca sistemlerinde 3 aylık periyotlarda temizlenmesi yeterli bulunmaktadır.  

Kebap Bacası Temizleme Firmaları

Kebap bacası temizliği sadece kişi ve kurumları değil aynı zamanda toplumu da ilgilendiren bir olaydır. Bu işletmelerden hizmet alımı sağlayan kişilerin sağlıklı koşullarda yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamaları ve olsaı yangınlardan korunmaları önem taşır. Bu sebeple, baca temizlik faaliyetlerinde olduğu gibi kebap bacası temizleme işlemi de ancak yetkin kurum ve firmalar tarafından sunulan bir hizmettir. Bu firmalar, baca temizlik hususlarında önem arz eden, dikkat edilmesi gereken tüm noktalar konusunda eğitilmiş ve deneyim kazanmış personel ağına sahiptir. İşlem sırasında gerekli tüm materyaller, yetkili firmaların sahip olması gereken diğer bir niteliktir. Firmamız da bu bağlamda, en yetkin kuruluşlar arasında olduğunu beyan eder ve müşterilerine 7/24 garantili, güvenilir hizmet sunmaktadır.