KALORİFER BACA TEMİZLİĞİ

Kalorifer Baca Temiziği

Kalorifer Bacaları Nerelerde Bulunur?

Kalorifer bacaları, çoğunlukla merkezi ısıtma sistemlerinin kullanıldığı site ve benzer çoklu konutlarda ve segmentlere ayrılmış iş yeri yapılanmalarında karşımıza çıkmaktadır. Yakılan yakıt türünün randımanlı bir şekilde yanması ve bu sayede daha az yakıt tüketiminin meydana gelmesi adına bu bacaların yıl boyunca en az 2 defa olacak şekilde temizlenmesi önem teşkil eder. Temizlenen bacalar karbon monoksit gazını dışa aktarma görevini başarıyla icra ederler. Ayrıca iç alanlarda birikme olmadığından atmosfere ulaştırılan karbon gazı miktarı da daha az olacaktır. Baca temizlik işlemleri, kanunlarla belirlenmiştir ve keyfi bir süreç değildir. Isınma sistemlerindeki çeşitliliğe bağlı olarak baca, kazan ve benzeri ek sistemler de farklılıklar gösterebilir. Bunlar temizlik işleminin yönünü ve sıklığını belirleyen parametrelerdir. Hangi tip baca ve ısıtma sistemine sahip olursanız olun, her bir yanma işlemi sonunda geride bir miktar da olsa atık bırakacaktır. Bu atıklar bacanın fonksiyonunu bozar ve içeriye kirli hava girişine sebebiyet verir. Kalorifer baca temizliği için, izin belgesi bulunan ve işlem bitiminde sizlere İGDAŞ onaylı bir rapor verme yetisine sahip firmamızdan destek alabilirsiniz.

Kalorifer Kazan Bacası Temizleme

Kalorifer bacası temizliği, oldukça dikkat ve özen gerektiren bir faaliyettir. Bu işlemin noksansız yerine getirilmesi hem enerji ve yakıt tasarrufu sağlayacak hem de insanların solduğu havada herhangi zararlı bir katman oluşmasına engel olacaktır. Kaloriferler eskiden beri kullanılagelen ısınma sistemlerindendir. Bu geleneksel sistemler, bir kazana bağlı olarak çalışırlar. Kazan bölümünde yakılan yakıtın türü değişkenlik gösterebilir. Kimi zaman katı kimi zaman sıvı ve gaz yakıt kullanımı ile karşılaştığımız bu kurgulama, er-geç baca kanalları içinde birikinti meydana getirecektir. 

Kalorifer Baca Temizlik Firması

Kalorifer baca temizlik işlemini, can ve mal güvenliğiniz için yasal süreçlerden geçen firmalara yaptırmalısınız. Bu firmalar, sürecin en başından sonuna uygulanacak tüm adımlar için eğitilmiş personellerden müteşekkildir. Sağlığınızı korumak konusunda görevlendirilmiş oldukları için hiçbir şekilde eksik ve yetersi işlem gerçekleştiremezler. Isınmaya harcadığınız parayı azaltmak ve bina genelinde herhangi bir yangın ve patlama vakasının meydana gelmesini engellemek ancak bu yasal işlemlerin yerine getirilmesi ile mümkün olabilir. Bina ve site yöneticileri bu temizlik faaliyetini sağlamakla yükümlü bireylerdir. Tüm mesuliyet onların üzerindedir. Eğer temizlik işlemi gerekli aralıklarla sağlanmaz ve sonucunda herhangi bir olumsuz durum meydana gelirse, tüm yaptırımlara maruz kalacak kişiler de yine bu yönetici bireyler olacaktır. Siz de güvenilir, yasal ve ekonomik bir temizlik şirketinden faydalanmak istiyorsanız, vakit kaybetmeden bize ulaşın.

FIRIN BACASI TEMİZLEME

Fırın Bacası Temizleme

Fırın Bacaları Nasıl Temizlenir?

Farklı yakıtlarla çalışan sanayi tipi fırınlardan duman, is, gaz ve kirli hava çıkışı meydana gelir. Bu kirli havanın atmosfere aktarılmasında ise fırın bacaları faaliyet gösterirler. Baca kanallarında biriken is, kurum ve zift dönemsel olarak temizlenmeli ve fırın bacalarının çekiş gücü arttırılmalıdır. Fırın bacası temizleme;  hem fırınların daha harlı bir şekilde yanmasına hem de içeriye is ve duman sızmasının önlenmesine yarayan bir işlemdir. Odun fırınları, kömür fırınları ve gaz ile çalışan fırın sistemlerine dahil tüm bacalar zaman içinde çıkan yanıcı gaz ve duman ile tıkanmalara sebebiyet verir. Çoğunlukla gıda üzerine hizmet sunan işletmelerde bulunan fırınlar, burada pişen gıda ürünlerinin is ve kir ile bozulmaması açısından düzgün çalışan bir baca sistemine ihtiyaç duyar. Ayrıca biriken kurum nedeniyle tıkanan bacalardan, karbon gazları yapı içine geri dönerek zehirlenmelere de neden olabilmektedir. 

Endüstriyel Fırın Bacası Temizleme

Fırın baca temizlik, profesyonel bir ekipman kullanımını gerekli kılar. Kanalların en ücre köşelerine ulaşabilmek ve bütünsen bir temizlik faaliyetini hayata geçirmek adına özel üretim makinalar kullanılmalı ve gerekli hallerde bazı kimyasal ürünlerle bu temizlik işlemi desteklenmelidir. Birçok baca türünde kullanılabilen bu mekanizmalar, özellikle işletmelere ait baca sistemlerinde çok büyük önem taşır. Bu ekipmanın kullanımı ve uygulama yöntemleri, belli bir bilgi ve deneyim seviyesine ihtiyaç duyar. Bu sebeple; yetkili firma çalışanları, İtfaiye Yönetimi tarafından belirlenen aralıklarda eğitim programlarına tabi tutulurlar. Tüm fırın bacaları, detaylı ve sık sık temizlik, bakım ve onarım işlemlerinden geçmelidir. Fırın bacaları için bu sıklık 3 aylık periyotlar halinde tasarlanmıştır. Vakumlama aygıtı, püskürtme cihazı ve çelik telli fırçalar yardımıyla bu süreçler içinde gerekli müdahaleler sağlanır.

Fırın Bacası Temizlik Şirketi

Fırın bacası temizliği, hem yerine getirilmesi gereken aralık itibariyle, hem de kullanılan yöntemlerin nasıl ve ne yönde olacağı gibi konular bazında, yetkili şirketler tarafından sağlanmasını zaruri kılmaktadır. Çünkü bu işlem, kişisel bir temizlik faaliyeti değil, yasal bir süreçtir. İ.B.B. İtfaiye birimi tarafından izin sertifikası verilmeye hak görülmüş, seçkin kurumlar bu yasal işlemi hizmet planları doğrultusunda kullanıcılara sağlarlar. Yapılan tüm işlemler diğer firmalar tarafıdnand denetlenir. Bu, her resmî kurumun bir diğerini denetlediği ve kusursuz olması için özenle üzerinde durulan faaliyetlerdendir. Çünkü baca temizliği, hem kişilerin ve toplumun hem de çevre dokuların sağlığı ve devamı açısından önem teşkil eder.

KURUMLU BACA TEMİZLEME

Kurumlu Baca Temizleme

Kurumlu Bacalar Ne Sıklıkla Temizlenir?

Hane ve işletmelerde hem ısınma hem de pişirme ihtiyacını karşılayan sistemler bir baca düzeneği aracılığıyla kirli havayı dış mekanlara aktarırlar. Temiz hava şartlarının sağlanması ve herhangi bir yangın ve zehirlenme meydana gelmemesi için bu aktarım işleminin kusursuz bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Herhangi bir yakıt tipi kullanıyor olabilirsiniz, ama ne olursa olsun hem baca hem yağlı kanal hem de havalandırma kanalları belli faktörler ışığında tıkanacaktır. Bu kanalların her biri, ayrı bir kurala tabidir ve hepsinin temizlik-bakım aralığı birbirinden farklıdır. Katı yakıt kullanımı ile çalışan; fırın bacaları, şömine bacaları, ocak ve ızgara bacaları, kebap bacaları, lahmacun fırın bacaları ve benzeri mekanizmalar bacalarda is, duman, yağ, is birikimi neticesinde kurum bağlar. Kurum ve zift bağlayan bacaların çapları daraları ve kirli hava geçisi seyrekleşir. Böylece iç mekanlara zehirli gazlar, karbon monoksiz ve is sızıntısı meydana gelir. Bu hem kötü bir koku oluşturur hem de solunan havanın oksijen değerini düşürür. Ziftler ve kurumlar git-gide katılaşarak iyice yüzeylere yerleşir. Kurumlu baca temizleme ancak profesyonel bir işlem neticesinde temizlenebilmektedir. 

Baca Kanalları Neden Kurum Bağlar?

Kurumlu baca temizleme, dikkatle uygulanması gereken bir bakım işlemidir. Yangına ve ölüme sebebiyet vermemek için tıkalı bacaların en kısa sürede yetkili profesyonel şirketler tarafından gerçekleştirilmelidir. Yüzeylerde kalın tabakalar halinde bulunan kurum, en ufak parçasına kadar arındırılmalıdır. Bir miktar zift, kurum vb. madde kalması halinde, duman ve is tahliyesi sırasında tekrar bu bölgelere yapışacaktır. Bu yüzden tam teşeküllü bir faaliyet yerine getirilmelidir. Ev ve iş yerlerine gaz ve kirli hava sızıntısı, insanların zehir solumasına neden olur. Ve kısa vadede sağlığı bozar. Yanan her türlü madde muhakkak geride bir partikül bırakacaktır. Bacalar bu yüzden sıklıkla kurum bağlar. 

Kurumlu Baca Temizleme Servisi

Kurumlu baca temizleme servisi, tüm gerekli standartları ve donanımı sağlamış ve eğitimli personel varlığı sayesinde izin belgesini almış kurumlarca hayata geçirilmektedir. Bu sayede bacaların temizlenmesi sırasında ve sonrasında kullanıcılara herhangi bir sorun çıkarmayacak ve sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürecektir. Temizlenen bacalar, hem yakıt sarfiyatı açısından fayda sağlar hem de iç mekanlarda sağlıklı hava dengesinin bozulmasını engeller. 

ZİFTLİ BACA TEMİZLEME

Ziftli Baca Temizleme

Ziftli Baca Temizleme Önemi

Bacalar, yakılan maddelerin çıkardığı is, duman, yağ ve benzeri atıklar sonucunda, yüzeylerde zift tutmasına neden olurlar. Zift, insan sağlığı açısından oldukça tehlikelidir. Bacalara iletilen duman ve is bu ziftle bir sentez halini alır, tıkanma bölgelerinden geri dönerek iç mekanlara kirli hava dolmasına sebebiyet verir. Ziftli hava kütlelerinin solunması, sağlığı olumsuz etkieleyen bir durum olacaktır. Ziftli baca temizleme, aynı zamanda içeride biriken yanıcı maddelerin de temizlenmesi anlamına gelmektedir. Bu birikintilerin ısı ve alevlenme gibi etkenler sonucu yanması oldukça kolaydır. Ayrıca çok çabuk tutuş ve büyür. Böylece önüne geçilmez baca yangınları vuku bulur, kısa sürede tüm binayı etkileyecek bir yangın meydana gelir. Siz de bu tip durumlardan etkilenmemek adına zift bağlamış baca ve yağlı kanalların temizliğini bir an önce yaptırın.

Ziftli Baca Nasıl Temizlenir?

Ziftli baca temizleme zorunlu bir işlemdir. Nasıl ve ne sıklıkla yerine getirileceği ancak yasal maddelerle belirlenmiştir. Kişi ve kuruluşların bu yükümlülüğü yerine getirmeleri, kullanım sıklığına, kullanılan yakıt türüne ve bacanın yer aldığı yapının işlevine göre farklı zaman dilimlerini işaret etmektedir. Bazı durumlarda bu işlem yılda 1 defa sağlanmak zorundayken, bazı yapı ögelerinde 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilmesi elzemdir. Özellikle halka açık ya da halka yönelik üretimlerin yapıldığı yerlerde bu işlem 3 ayda bir olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Ziftli bacalar, yangına sebebiyet verdiği gibi soluna havanın kalitesini de düşürür. Ayrıca tıkanmalara sebebiyet verdiği için daha fazla enerji ve yakıt sarfiyatına yol açar. Tüm bu durumların yaşanmaması adına, baca ve kanalların zift ve benzeri atıklardan temizlenmesi önem teşkil etmektedir. 

Ziftli Baca Temizlik Servisi

Ziftli baca temizleme nasıl yasal bir uygulama süreciyse, bu işlemi de yasal firmalar gerçekleştirmektedir. Firmamız, sürekli büyüyen ve gelişen bir hizmet anlayışıyla yola devam etmektedir. Temizlik ve bakım faaliyetlerini yüzeysel değil, derinlemesine ve en ince detayına kadar gerçekleştirmektedir. Böylece insana ve çevreye verdiğimiz değerin niteliği belli olmaktadır. Tekrar eden baca temizlik işlemleri için, donanımlı, eğitimli ve yetkili kurumuzdan güvenle hizmet sağlayabilirsiniz. Baca iç yüzeylerinin analizi ve temizlik işleminin doğru bir kurgusal düzeleme yayılması önem taşır.