KURUTMA BACASI TEMİZLEME

kurutma bacası temizleme

Endüstriyel Kurutma Sistemleri

Sanayide kullanılan kurutma makineleri, bazı sistemlerin de kurulumunu gerekli kılar. Bunlardan biri de kurutma baca sistemleridir. Evlerde çamaşır kurutmak için tasarlanmış cihazlar daha kompakt bir yapı olmalarına karşın, yine bir baca sistemini gerekli kılmaktadır. Bundan daha detaylı ve hacimsel kurutma makineleri ise, endüstri tipi cihazlardır. Filtre pres atıklarının ve arıtma çamurumunun kurutulması gibi maddelere özel makine üretimleri olduğu gibi, tekstil ürünlerinin kurutulmasında fayda sağlayan imalatlar da bulunmaktadır. Bundan başka; Ar-Ge merkezlerinde, üniversite laboratuarlarında kullanılan laboratuar tipi kurutma cihazları bulunmaktadır. Ayrıca meyve-sebze gibi gıda ürünlerinin kurutulmasında kullanılan kurutma fırınları da bulunmaktadır.  Toz ve granül kurutma cihazları da bu sistemlere örnek olarak verilebilir. Kurutma bacası temizleme, bacalı cihazların atık maddelerle tıkanması ya da atık gaz ve benzer maddelerin geri sızıntı yapması gibi durumların önüne geçmede önem teşkil eder. 

Kurutma Bacası Temizleme Nasıl Yapılır?

Kurutma bacası temizleme, yetkili baca temizlik şirketleri tarafından sağlanır. Bu işlemde amaç; baca içinde biriken atık maddelerin temizlenmesi işlemidir. Baca içinde birikme gösteren maddeler, hem kurutma cihazının çalışmasında kullanılan yakıt türünün atıkları hem de kurutulan üründen dökülen parça ve atıklardır. Bunlar baca kanalları içerisinde kimyasal bir sentez oluştururlar. Ayrıca bu sistemler, bir enerji türüne bağlı oldukları için içeride biriken maddelerin yanması ve bu sebeple elektrik tesisatının da zarar görmesi gibi durumlar meydana gelebilmektedir. Bu yüzden düzenli olarak bakımdan geçirilmesi, bu işi profesyonel olarak sağlayan birimlerden yardım alınması önem teşkil eder. Kullanılan cihazların endüstri tipi makineler olması, işin önemini daha da arttıran bir unsurdur. Bu tip devasa makinelerin geride bıkratığı atık madde birikimleri de oldukça yoğun olabilmektedir. Ayrıca çıkacak bir yangın ve patlama ya da en basitinden tıkanma gibi durumlar da daha büyük müdahaleleri gerekli kılar. Kurutma bacalarının temizlik ve bakım faaliyetleri sırasında, uygun ve öznel makine ve apart kullanımı gündeme gelecektir. Bu sistemleri kullanmada yetkili bir ekip de, programın en önemli unsurlarından biridir. 

Kurutma Baca Temizlik Şirketi

Kurutma baca temizliği, bacaların yangın ve tıkanmadan korunması amacıyla oluşturulmuş yönetmelikte yer alan hususiyetler ışığında sağlanır. Bunun için de, eğitimli ve uzman bir ekipten yardım almak en doğru tercih olacaktır. İstanbul Baca temizleme firmamız, bu sanayi tipi baca kanallarının temizliğinde de üst düzey bir performans sergilemekte ve sağladığı tüm temizlik hizmetleri sonunda onaylı bir rapor sunmaktadır. 

FABRİKA BACA TEMİZLİĞİ

Fabrika Baca Temizliği

Endüstriyel Baca Temizleme

Baca temizliğinin elzem olduğu binalar arasında, üretim yapılan fabrikalar gelmektedir. Fabrika binalarında, çok farklı üretimler yapılabilmektedir. Her üretimde kullanılan makineler ve buna bağlı baca sistemleri de farklı bir yapılanmaya sahiptir. Özellike yemek üretim fabrikalarında, üretilen gıdaların zehrli atıklardan etkilenmemesi için bacaların temizliği önem teşkil eder. Bu binalarda daha çok yağlı kanal olarak adlandırılan baca sistemleri yer alır. Kimyasal madde üretiminin gerçekleştirildiği yerlerde ise, çalışanların sağlığı açısından ehm bacaların hem de havalandırma kanallarının sık sık elden geçirilmesi zorunludur. Endüstriyel baca temizliği, diğer bina bacalarından farklı olarak, daha sık kirlenmektedir. Bunun nedeni, sürekli faaliyet gösteren ve hacimsel olarak büyük yapılanmalar olmasıdır. Kullanılan makinelerin de daha fazla yakıt tüketimini gerekli kılacak bir büyüklükte olacağı da muhakkak. Bu bağlamda, fabrika baca temizliği bir yıl içerisinde an az 4 defa temizlenmelidir. 3 aylık periyotlarda sağlanan baca temizlik işlemleri ile hem zehirli atıkların giderilmesi hem de makinelerin daha verimli çalışması sağlanır. Böylece yakıt ve enerji tüketimi de azalacaktır.

Fabrika Üretim Bacası Temizleme

Fabrika baca temizliği yasal süreçler dahilinde hayata geçirilmesi gereken uygulamalardan biridir. Bu kurum sahiplerinin hizmet alımını gerçekleştirmesi nasıl ki zorunlu bir işlemse, firmaların bu işlemi kusursuz ve eksiksiz hayata geçirmeleri de o kadar önem teşkil etmektedir. Fabrika bacalarında meydana gelecek yangınlar, oldukça büyük çaplı olmakta ve patlamalara sebebiyet vermektedir. Böylece pek çok can kaybı meydana gelmektedir. Ayrıca en iyi ihtimalle bile, tüm bina ve çevre dokular hasar görmektedir. Bir fabrika bacasında çıkacak yangına müdahale etmek çok zor olabilmektedir. Ayrıca çok kısa bir sürede geniş bir alana yayılacağı için, geri dönüşümsüz hasarlar meydana gelecektir.

Fabrika Baca Temizlik Şirketi

Fabrika baca temizlik şirketleri, bu hizmeti sunma yetkisine sahip olmalıdır. Bunun için itfaiyeden bir izin belgesi almaları zorunludur. Fabrikalarda baca kanallarının temizlenmesi oldukça ehemmiyetli bir eylemdir. Bu yüzden her bir aşaması deneyimli bir ekibin müdahalesine ihtiyaç duyar. Yemek fabrikalarından, boya fabrikalarına kadar, her türlü üretim binasında yer alan tüm havalandırma kanalları, yağlı baca kanalları ve bacaların temizlenmesi yasal bir işlemdir. Aksatılması ve eksik yapılması bazı cezai işlemleri de beraberinde getirir.

 

APARTMAN BACA TEMİZLİĞİ

Apartman Baca Temizliği

Apartman Baca Temizliği Gerekli midir?

İnsanların yaşam alanaları dahilinde yer alan yapılar ve özellikle de pek çok ailenin bir arada bulunduğu çoklu konutlar, hijyen ve temizlik koşulları bakımından üst düzey bir grafik sergilemeledir. İnsan sağlığına direkt etki eden unsurlar arasında; solunan havanın kalitesi, gıdalardaki hijyen oranı ve çevresel temizlik kuralları gelmektedir. Bu kurallar, genel toplum yaşantısı dahilinde birçoğu yasalarla belirlenmiş bir kısmı da yazılmamış kuralları içine alır. Isınma ihtiyacının karşılanması ve yemek pişirme cihazlarının kullanımı gibi unsurlarda da belli kurallar mevcut. Bunlardan, zorunlu ve yasal bir süreci ifade eden uygulama alanı ise; bacaların belli aralıklarla temizlenmesi işlemidir. Baca kanalları, tüm kirli havanın, yağın, isin, atık maddelerin, yanmış ve yanmamış gazların atmosfere tahliye edilmesine imkan tanır. Bu işlemin en güvenilir ve randımanlı bir şekilde hayata geçirilmesi adına, baca sistemlerinin elden geçirilmesi hayatî bir gereksinimdir. Bu kanallar, taşıdıkları yoğun ve hacimsel maddeler neticesinde tıkanabilir, motor ve fanlarda bozulmalar, baca yüzeylerinde eskimeler meydana gelebilir. Her biri, fonksiyonel sektelere neden olacaktır. Bunların sonucunda da; iç mekandaki oksijen seviyesi düşüş gösterecek, bunun tam tersine karbon monoksit oranı artacaktır. İşte tam bu durum, insan sağlını ciddi derecede etkileyen bir ortam yaratır. Bundan başka, baca yangınlarının çok fazla can ve mal kaybına neden olduğu da istatistiklerde yer alan bilgiler arasındadır. İtfaiye Daire Başkanlığı ve İGDAŞ'ın ortaklaşa verdikleri bir karar neticesinde, tüm bu sorunlara önlem olarak apartman baca temizliği de zorunlu hale getirilmiştir. 

Apartman Bacalarının Temizlik ve Bakımı

Apartman baca temizliği ve bakımı, kurumsal firmaların sağladığı yasal bir hizmettir. Öncelikle, baca sisteminin niteliği belirlenir. Apartmanlarda yer alan merkezi sistemlere ait baca kanallarının ve kazanın tüm atıklardan ve kirlerden arındırılması önem taşır. Kullanılan yakıt türü ne olursa olsun, baca kanalları birtakım birikintilere maruz kalacaktır. Katı yakıt kullanımı nasıl ki zift ve kurum bağlamasına neden oluyorsa, doğalgaz ve diğer likit gazlardan istifade edilmesi de bu kanalların içinde gaz ve tahliye esnasında iç kanallara yerleşen partiküllere sebebiyet vermektedir. Apartman bacaları, tüm bina sakinleri ve yöneticilerin sorumluluğu altındadır. Bu işlemin sağlanmaması neticesinde, yasal işlemler hayata geçirilecektir.

Apartman Baca Temizleme Servisi

Apartman baca temizlik servisi, işletme ve kurumların baca kanal temizliğini yapmak hususunda yetkilendirilmiş kalifiye firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bu firmalar, bazı izin belgelerini almakla yükümlüdür. Ayrıca her bir personel eğitim programlarına dahil edilir. Kullanılan materyallerin, uygulama alanına uygunluğu ve kimyasal kullanımında insan sağlığına gösterilen hassasiyet de bu firmaların diğer sorumlulukları arasında yer alır. İstanbul Baca Temizleme firmamız, her türlü yetkiye sahip bir oluşumdur. Sizlerden gelen her türlü teknik hizmet uygulamasını, sorunsuz ve çözüm odaklı bir şekilde hayata geçirmektedir. 

DOĞALGAZ KAZAN BACASI TEMİZLEME

Doğalgaz Kazan Bacası Temizleme

Ddoğalgaz Kazan Bacaları Nasıl Temizlenir?

Isınma ve pişirme sistemlerinin yakıt kullanımında tercih yönelimlerinden biri de doğalgazdır. Doğalgaz kullanımı ile bu işlemler çok daha pratik ve ekonomik bir seviveye ulaşmıştır. Özellikle birçok birimin toplu halde ısıtılması için doğalgaz kazanları ve bunlara baca kullanımı bina unsurlarında sıklıkla karşılaşılan bir durum. Peki bu kazan ve bacların bakımı nasıl yapılmaktadır. Doğalgaz kazan bacası temizleme, sadece baca kanalları ve baca çıkışı ile sınırlı değildir. Yakıt deposu olarak işlev gösteren ana merkez kazanların da sıklıkla temizlenmesi önem teşkil eder. Bu temizlik işlemi bir takım kurallar ışığında ve gerekli ekipman kullanımı sonucunda hayata geçirilir. Öncelikle dikkat etmeniz gereken nokta; doğalgaz kazan baclarını temizletirken, hizmet sağlayacağınız firmanın İtfaiye Yönetimi tarafından izinli bir kurum olup olmadığıdır. Aksi takdirde çok büyük tehlikeler meydana gelebilir. Bilinçsiz bir şekilde bu baca kanallarına müdahale edilmesi, olası patlama ve yangın ihtimalini yükseltecektir. Tam temizlenmemiş ve kullanıma devam eden bacalar, hayatî risk oluşturur. 

Doğalgaz Kazan Baca Temizlik Yönergesi

Doğalgaz kazan bacası temizliği, belli bir yönergeye bağlı olarak gerçekleştirilir. Bu yönerge, genellikle işlemin nasıl ve ne sıklıkla yerine getirilmesi gerektiğiyle ilgilidir. Tabi ki ilk kullanımda, bazı ölçümler de yapılacak ve bacaların doğalgaz kazan kullanımına uygun olup olmadığı tespit edilecektir. Uygunluk raporu verilen baca kanalları, kullanıma endeksli olarak yıpranma, çökme ve eskimeye bağlı gaz sızıntıları meydana getirebilir. Böyle bir durumda genel temizlik faaliyetine, onarım ve bakım işlemleri de eklenerek sonucun en güvenilir bir şekilde elde edilmesi sağlanır. Gaz sızıntıları ve kaçakları nedeniyle çok fazla can kaybı meydana gelebilir. Ya da tıkanan bacalardan çıkış yapamayan yanıcı ve zehirli gazlar patlamaya ve alevlenmeye neden olabilir. Bu yüzden yönergede yer alan bir takım usuller çerçevesinde bu işlem hayata geçirilmelidir. 

Doğalgaz Kazan Bacası Temizlik Servisi

Doğalgaz kazan bacası temizlik servisimiz, İstanbul'un tüm ilçelerine can güvenliği odaklı bir hizmet planı sunmaktadır. Kurumumuz bir temizlik şirketinin sahip olması gereken tüm yeti ve nitelikleri bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca itfaiye tarafından verilen tüm izin belgelerine ve sertifikalara sahip kurumumuz, Avrupa Standartlarında ekipman donanımını da tekelinde bulundurmaktadır. Bacaların, kanalların ve kazanların temizliği konusunda bizlere güvenebilir, bu yasal süreci bizimle birlikte hayata geçirebilirsiniz.